Connect with us

Marknadsnyheter

Ur Grönköpings Veckoblad nr 2 2024

Published

on

En svensk tiger i Djuriska

Hr överbefälhavare Micael Bydéns uttalande om att alla svenskar måste förbereda sig för ofred har satt fart å Grönköpings näringsliv, däribland Djuriska Parken.

– Vi upptäckte av vi saknade en svensk tiger, den var ju väldigt populär under det senaste världskriget, så jag har beställt en tysk tiger från Hamburg. Om bara lokala migrationsverket nu slutar krångla i passfrågan, flyttar den hit till i höst, säger hr djurvårdare Fingal Broms.

Ny elbil går hela vägen

Firma Låsar & Tänger har i dagarna lanserat sin andra elbilsmodell, ECX/24, och hr elbilsfabrikör C.A. Östberg är stolt över sin nya, miljösmarta bil:

– Räckvidden är ju ett problem för branschen, även om man anger allt längre sträckor, dock försiktigtvis med ett ”högst” tillfogat. Men vår nya modell har dubbelt så lång räckvidd som fjolårets, nämligen (högst) 2 kilometer. Med en dylik sladd kommer man bekvämt till jobbet och dagis m.fl. viktiga institutioner om man bor i stadens mitt.

Bantningspulver börsraket

Grönköpings börsbolag har lämnat sina bokslut och den klarast lysande stjärnan å börshimlen är Apoteket Elgen AB. Hr apotekare Ernst Clossemeyers förklarar rekordvinsten med att hans klassiska magpulver Clossmarin visat sig utmärkt som bantningsmedicin:

– Det smakar så vedervärdigt att all aptit förstörs, stadens tungviktiga kastar sig nu över detta pulver, till visst förtret för alla med trög mage, men de kan ju äta katrinplommon så länge.

Kanonbra böcker blir en (1)

Läspeakademien arbetar f.n. i samråd med Folkbiblioteket med att ta fram en s.k. kanon (boklista) över god svensk litteratur. Ett problem är dock att äldre författare inte har samma upplysta samhällssyn och värderingar som vi har.

– Tag ex.vis hr C.M. Bellman, säger biblioteksassistenten Lillemor Puntén, som ju skrev å tok för mycket om spr-t och fruntimmer! Sålunda har vi funnit det bäst att sammanställa de mest kända bitarna i klassikerna på ett och samma ställe, säger frkn P. och läser från ett manuskript:

”Det var en afton i början av maj. Solen glimmade blank och trind, vattnet likt en spegel. Äntligen stod prästen i predikstolen. Han hade ett höganäskrus i en svångrem runt halsen jämte pluntan, pipan och anteckningsboken …”

Nattskjorta ny inne- & utetrend

Den senaste livsstilstrenden har nått ungdomarna i vår stad, den s.k. mjukmänskan, vilket i stort betyder att de går runt i pyjamas s.d.h. 24/7. Även noblessen har anammat trenden sedan de hört ryktas att hr kungen å Kgl. Slottet skall ha lett en konselj i fotsid nattskjorta.

– Min hustru Tekla (borgmästarinna, f. Sparfhöök) rastar numera vår pudel i sidenlinne och minkpäls. Själv bevistade jag en herrlunch å Stadt i min rökrock med monogram å bröstet, det ingav respekt må ni tro, herrarna bara gapade, säger hr borgmästare Mårten Sjökvist.

Välkomna till Blueberry Arena

Läspe Arena i Grönköping döps om till Blueberry Arena sedan Blueberry-Gruppens grundare & VD, hr nöjes-, korv- och hotellidkare Carl Karlsson, köpt namnrätten för ett rejält antal miljoner, meddelar hr stadsrådet Joel Eriksson (S):

– Hr Karlsson, som inom näringslivet kallas ”The Blueberry Man”, lade grunden till sin stolta förmögenhet med de förtjänster han som 7-åring gjorde å att sälja egenfingrigt plockade blåbär å Rådhustorget, det är något han gärna framhåller, och vi i Stadshuset också.

Notiser ur februarinumret:

KOMMUNFULLMÄKTIGE

i Grönköping har beslutat att i vår införa vintertid å förmiddagen och sommartid å eftermiddagen, meddelar hr info.sekr. Viking Helmersson:

– En s.d.h. vinn vinn. Det blir ljusare å morgonen och ljusare å kvällen, samtidigt som medborgarna slipper omaket att ställa om alla sina klockor.

KOSTNADS-

massan i företaget kommer att justeras, meddelade hr snickerifabrikör Petrus Gårdberg i samband med att årsbokslutet framlades.

– Det innebär, att vi kommer att säga upp personal för att öka lönsamheten, förtydligade hr G. på förfrågan från GV:s ekonomireporter.

EN SKRUV LÖS

visade sig industriroboten Gusten ha vid senaste service- och rundsmörjningstillfället. Detta kan nog vara förklaringen till Gustens något udda beteende under sistlidna tid, meddelar hr robotskötare Edvin Fredriksson, som nu dragit åt lättingen med momentnyckel.

17 HALTE-STATYETTER

vann hr Harald Browall, film- och teaterregissör, producent m.m. samt galachef för årets filmfestivitas Läspegalan sedan reglerna ändrats och endast tillät professionella tävlingsdeltagare i åldersgruppen 59–60 och ett efternamn med begynnelsebokstaven B.

HJO-AVDELNINGEN

av Fridays for Future har riktat kritik mot hemkommunens förment bristfälliga miljöarbete under stridsropet “Shame on Hjo!”.

LÄSPEAKADEMIENS

ordbok definierar ”fintvätten” som den listigaste figuren i skogen.

För mer information kontakta:
Karin Aspenberg, redaktör
E-post:
karin@lindco.se

Grönköpings Veckoblad är världens enda nu utkommande månatliga veckotidning, har drygt 8000 prenumeranter och lika många läsare på nättidningen gronkoping.nu och Facebook.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Published

on

By

Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”

Perioden januari – december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 426,9 (104,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 63,9 (-18,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,1 (68,2) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,37 (1,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,35 (1,07) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30,1 (-6,5) Mkr

Perioden januari – december 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 (15,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (18,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,2 (-23,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,66 (-0,54) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,64 (-0,54) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -141,9 (-302,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -35,6 (-1,0) Mkr

Substansvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 11,55 kronor per stamaktie jämfört med 13,69 kronor per stamaktie 30 september 2023 och 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en minskning om 16 % över kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 16 %.

Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam EBITDA-marginal om cirka 15 procent.”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen i Navigo har beslutat att skärpa det finansiella målet, från att nå en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år i moderbolaget på substansvärdet per stamaktie.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 23 februari 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/bokslutskommunike-2023

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nikotinfritt snus mer populärt bland svenskarna

Published

on

By

Alltfler snusare i Sverige snusar prillor utan vare sig tobak eller nikotin. Det visar data från Sveriges största e-handlare inom snus. Försäljningsvolymen av nikotinfria prillor ökade med 28 procent i Sverige under 2023 – och antalet kunder som köper nikotinfritt snus ökade med 50 procent. Många snusvarumärken lanserar nikotinfria alternativ och redan idag finns det över 60 olika produkter tillgängliga på marknaden.

VITT SNUS

Nikotinfritt snus innehåller varken tobak eller nikotin och har sedan länge varit ett alternativ för personer som vill sluta röka eller snusa. Senaste året har dock kategorin växt kraftigt och det har blivit allt vanligare att kombinera snus med och utan nikotin samt addera snus med koffein för att anpassa sitt användande efter känsla och behov under dagen. Det här är en del av en hälsotrend som följer samma mönster som inom bryggerinäringen där alkoholfri öl har vuxit snabbt senaste året.

 

Försäljningsdata från Snusbolaget, som har 790 000 kunder årligen, visar bland annat:

        Antalet kunder som köper nikotinfritt snus växte med 50 procent under 2023.

        Försäljningsvolymen av nikotinfria dosor växte med 28 procent.

        Det finns totalt 60 olika produkter inom kategorin och många nya produkter lanseras inom kort

        Det nikotinfria snuset växer i alla ålderskategorier. Men det är i åldrarna 18-24 och 55-64 som det växer allra mest.

        Det är fler kvinnor än män som har börjat använda nikotinfritt snus under 2023.

        Den mest populära smaken är mint, följt av frukt och tobak. De minst populära smakerna är kaffe och bergamott.

 

Nikotinfritt är en del av en ny trend

En undersökning bland de kunder som under året köpt nikotinfritt snus bekräftar att ökningen är en del av en ny trend. Bland kunderna angav 30 procent att de slutat med nikotin och ytterligare 10 procent att de använde nikotinfritt i syfte att helt sluta med nikotin. Ytterligare 30 procent angav att de använder nikotinfritt för att minska sitt nikotinanvändande.

Att variera mellan nikotinfritt- och vanligt snus eller nikotinportioner har också blivit allt vanligare. Hela 54 procent av de som deltog i undersökningen snusar både nikotinfritt- och vanligt snus. Till exempel väljer vissa ett koffeinsnus under dagen när de vill bli piggare och andra vill anpassa sitt snusande efter humör.

 

– Vi ser tydligt en ökad medvetenhet kring snus. Från att ha snusat samma märke har man gått till att variera styrka och smak. En ny trend är att även variera med helt nikotinfritt snus och koffeinsnus. Den här trenden bekräftas även av att många stora snusvarumärken nu lanserar olika nikotinfria produkter, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.

 

Topp 10 mest sålda nikotinfria snusvarumärken:

 1. Onico
 2. Zeronito
 3. Qvitt
 4. KickUp
 5. Lewa
 6. XQS
 7. Velo
 8. Hicaff
 9. Fuzion
 10. Lagom

 

Regional försäljningsdata – nikotinfritt ökar i Sveriges samtliga län

 

 

Län

Ökning i försäljningsvolym

Ökning i antal kunder

Blekinge

26%

40%

Dalarna

43%

55%

Gotland

78%

90%

Gävleborg

17%

43%

Halland

29%

55%

Jämtland

10%

52%

Jönköping

40%

56%

Kalmar

36%

59%

Kronoberg

15%

56%

Norrbotten

25%

49%

Skåne

35%

51%

Stockholm

20%

43%

Södermanland

26%

47%

Uppsala

24%

49%

Värmland

25%

45%

Västerbotten

45%

66%

Västernorrland

13%

33%

Västmanland

55%

55%

Västra götaland

34%

48%

Örebro

26%

53%

Östergötland

26%

50%

 

 

 

 

 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market notice 37/24 – OmniCar Holding AB´s share OMNI is moved to the Observation List

Published

on

By

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share has been moved to Spotlight’s Observation List.

Information about the share:
Shortname: OMNI
ISIN-code: SE0009997331
Orderbook-ID: 303168
CFI: ESVUFR

FISN: OMNICAR/SH
Organization number: 559113-3987
LEI: 549300ZEJFG55QNUM778

Stockholm February 22, 2024

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.