Urstark framtidstro hos exportföretagen

| 30 november, 2021 | 0 kommentarer

De svenska exportföretagen räknar med fortsatt stark konjunktur och är mycket optimistiska inför framtiden, visar Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro i rapporten Exportkreditbarometern.

Trots höga råvarupriser, logisikstörningar och komponentsbrist ser exportföretagen mycket ljust på framtiden. En förklaring till den höga optimismen enligt Exportkreditbarometern är en stark konjunktur i kombination med att allt fler fått vaccin och samhällen öppnar upp.

I takt med den positiva konjunkturutvecklingen ökar företagens investeringar, inte minst i grön omställning. Den globala efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större vilket gynnar Sverige som är ett av världens mest innovativa länder, säger Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK).

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet låg för ett år sedan på 29 och är nu 46, vilket är samma rekordhöga nivå som i våras.

Fler än hälften av landets stora exportföretag, 56 procent, räknar med en ökad orderingång under de kommande 12 månaderna. Företagens optimistiska syn på ökad orderingång avspeglas i deras sysselsättningsplaner. Vartannat exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året, en rekordhög siffra.

– Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer att vara avgörande för företagens förmåga att kunna investera och växa. Det behövs för att långsiktigt stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft, säger Magnus Montan.

Hälften av företagen, 51 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året, vilket är lika hög andel som i våras. Även företagens likviditetssituation är stark. Över hälften anger att deras likviditetssituation har stärkts under de senaste sex månaderna och även framåtblickande ser det ljust ut.

Exportföretagens framtidstro
I indexet över företagens framtidstro vägs förväntningarna för det närmsta året gällande den finansiella situationen, orderingångar, likviditetssituation och antal anställda i Sverige samman. Sedan mätningarna startade våren 2013 har indexet som lägst varit minus 35, vilket skedde under pandemin våren 2020 och som högst 46, våren och hösten 2021.

Om Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig till exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 200 exportföretag har svarat på undersökningen som genomfördes under perioden 1–29 oktober 2021. 

Kontaktinformation
Catharina Henriksson
Ansvarig för Exportkreditbarometern
[email protected]
Mob: 0766-77 59 09

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK kan även bidra till industrins omställning för att minska sin klimatpåverkan i Sverige.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *