Utredare får i uppdrag att analysera regeländringar för miljöfarlig verksamhet som är av betydelse för Försvarsmakten

| 5 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Regeringskansliet har beslutat att ge en utredare i uppdrag att analysera möjligheterna att införa en förändrad processordning för viss miljöfarlig verksamhet som är av betydelse för Försvarsmakten.

Försvarsmaktens miljöfarliga verksamhet omfattas av miljölagstiftningen med krav på anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Försvarsmakten lämnade i juni 2022 in en begäran om ändringar i nuvarande reglering av Försvarsmaktens miljöfarliga verksamhet. De ändringar som Försvarsmakten har föreslagit i sin begäran innebär att vissa verksamheter som Försvarsmakten bedriver, under en period om fem år, undantas från tillstånds- eller anmälningsplikt, alternativt att en anmälningsplikt ersätter nu gällande tillståndsplikt. Försvarsmakten bedömer att ändringarna är nödvändiga för att myndigheten snabbt ska kunna höja krigsdugligheten och förstärka försvarsberedskapen i Sverige med anledning det rådande omvärldsläget.

Det militära försvaret står inför en omfattande tillväxt. Syftet är att försvara vårt land mot ett väpnat angrepp. Regeringskansliet har nu beslutat att en utredare ska analysera Försvarsmaktens begäran utifrån ett rättsligt perspektiv. Utredaren ska ta fram författningsförslag samt analysera och redovisa konsekvenserna av förslaget för bland annat miljö och människors hälsa.

Peter Ardö har utsetts till utredare. Uppdraget ska inledas den 1 september och redovisas senast den 30 november 2022. 

För mer information, kontakta:
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
0
73 842 50 59

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
073-072 83 16

Miljödepartementet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.