Connect with us

Marknadsnyheter

Vad gäller om man tvingas sälja bostaden med förlust?

Published

on

Höjd styrränta och ökade energikostnader har gjort att många måste se över sitt boende. Samtidigt fortsätter priset på både bostadsrätter och villor att falla. För den som befinner sig i en separation eller på grund av andra anledningar måste sälja sin bostad kan det innebära att bostaden säljs till förlust.

Ökade lånekostnader och historiskt höga elräkningar äter upp marginaler och sparkapital. Många ser en flytt till billigare boende som en lösning. Dock försvåras det beslutet av en skakig bostadsmarknad. Helena Koos, senior jurist på Lexly, förstår att många är oroliga. 

— Det är många faktorer vi själva inte kan påverka som spelar in. Räntan, elpriset, kriget i Ukraina. Maten har blivit dyrare. För hushåll med små eller inga marginaler har effekten varit omedelbar.

När bostadsförsäljning är den enda utvägen
Samtidigt som många ser över sina boendekostnader pågår fortfarande livet, vilket för somliga innebär separation eller dödsfall. I en sådan situation kan en bostadsförsäljning vara ofrånkomlig. Helena ser en ökning av frågor som berör just separation och försäljning av bostad.

— Många oroar sig för vad som sker om priserna på bostäder går ner ännu mer. Vad som exakt kan behövas är mycket individuellt, men till exempel ska kostnaderna för förlusten fördelas lika vid en separation. Huvudregeln för båda gifta och sambor är att bostaden delas 50-50. Har ni exempelvis investerat olika mycket i bostaden och inte reglerat detta kan det slå extra hårt mot den som gått in med mest pengar, förklarar Helena.

Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken menar på att en förlustförsäljning av en bostad kan innebära ytterligare kostnader.

Att behöva sälja en bostad med förlust kan leda till att du får skulder kvar när du löst bolånen. Många tvingas då göra om restskulden till ett blancolån, vilket ofta innebär en högre ränta och nya amorteringar att betala varje månad. Ett tips är att använda en jämförelsesajt för privatlån för att se om du kan få ner månadskostnaden.  

Extra viktigt att ta reda på vad som gäller i oroliga tider
I oroliga tider kan det vara särskilt viktigt att få koll på hur juridiken påverkar ekonomin och lägga en långsiktig plan för framtiden. Förutom att prata med banken gällande sparande och lån bör alla även se över den juridiska aspekten av sin situation menar Helena Koos:

— I tider som dessa blir det ännu viktigare att ha alla förutsättningar klart för sig. Hur påverkas var och ens ekonomi av en separation? Klarar man sig själv ekonomiskt om ens partner skulle gå bort? Jag rekommenderar verkligen juridisk rådgivning för att få en överblick av just ert behov, på så sätt säkerställer ni att ni vet vad som gäller om något oväntat händer, avslutar Helena.

Magnus Hjelmér instämmer och skickar med ett avslutande råd.

— Det som kan vara helt avgörande om du hamnar i en situation där du tvingas sälja din bostad med förlust är att du i förväg har byggt upp en buffert. Bufferten ska vara lättillgänglig och ha låg risk risk, så sparkonto med ränta kan vara en bra idé.

För mer information, vänligen kontakta:

Emelie Rude
Brand & PR Manager, Lexly
0703727618
[email protected]

Lexly grundades 2004 och är Nordens ledande aktör inom digital juridik. Med visionen att göra juridiken tillgänglig för alla skapade Lexly, som första bolag i Europa, en skalbar plattform för juridiska tjänster. Lexly samarbetar med, och integrerar sina tjänster hos, banker, försäkringsbolag och revisionsbyråer. Med huvudkontor i Sverige finns Lexly även i Finland och Brasilien samt under varumärket LegalHero i Danmark.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.