Connect with us

Marknadsnyheter

Världsnyheten Troax Panel Detection tar maskinskydd till en ny nivå

Published

on

Hillerstorp 7 mars 2023, kl. 11.00 CET

Världens säkraste maskinskydd har blivit ännu säkrare. Troax lanserar nu innovationen Troax Panel Detection, en patentsökt elektronisk enhet som gör att man kan upptäcka om en panel är monterad eller inte. Troax Panel Detection är startskottet för en ny era inom aktiv säkerhet för maskinskydd.

Troax Panel Detection är ett automatiskt övervakningssystem som ökar säkerheten runt en produktionscell samtidigt som det gör att användaren undviker kostnader för olyckor. Det som tidigare var mekanisk säkerhet i form av hållfasta paneler, stolpar och fästen är nu också elektronisk säkerhet redo för Industri 4.0.  

– Det här är en stor dag för Troax och hela branschen. Troax Panel Detection breddar inte bara vårt erbjudande, det omdefinierar också själva begreppet maskinskydd. Genom att integrera teknik på det här sättet gör vi användningen av våra befintliga produkter ännu säkrare och smartare, säger Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef, Troax Group AB.

Upptäck osynliga faror

Troax Panel Detection är en elektronisk enhet som är smart integrerad i panelens fäste. I tillägg till Troax traditionella fästen håller de också koll på om panelerna är återmonterade efter service och underhåll. Nu är det i stort sett omöjligt att inte upptäcka en saknad panel.  

– Troax Panel Detection är maskinskyddssäkerhet på en helt ny nivå. Man kan se det som ett nytt sjätte sinne för våra kunder. Nu har man möjligheten att upptäcka faror och kostnader som tidigare har varit osynliga. Kunder som sätter säkerhet och effektivitet i främsta rummet kan nu ta ett större ansvar för sin personals säkerhet, säger Josephine Granell, Produktchef Maskinskydd, Troax AB.

Så fungerar Troax Panel Detection

Troax Panel Detection kan användas upp till SIL3/PLe och är kompatibelt med alla PLC-system. Upp till 200 enheter kan kopplas samman via en enda kabel. I samma ögonblick som en panel demonteras, så skickas en signal till PLC-systemet. Välj vilken åtgärd Panel Detection-signalen ska leda till; starta varningslampor, skicka varningsmeddelande, förhindra återstart eller stoppa maskinen om en panel inte är återmonterad. För att lätt hitta var det saknas en panel övergår Panel Detection-enhetens gröna ljus till rött för att signalera att panelen inte längre är monterad. När alla paneler är på plats kan produktionen återupptas på ett säkert sätt. Troax Panel Detection är ett väldokumenterat system som är anpassat för Troax maskinskyddslösningar, vilket gör det möjligt att eftermontera på befintliga maskinskydd från Troax.

– Innovationer som Troax Panel Detection och lösningarna från vårt nyligen förvärvda bolag Claitec, inleder en ny era för Troax. Vårt erbjudande av fysiska skydd kompletteras nu med elektroniska förebyggande säkerhetslösningar. Vi har en spännande tid framför oss inom både passiv och aktiv säkerhet. Troax Panel Detection är startskottet, säger Martin Henkow, Projektledare Troax Panel Detection, Troax AB.
 

För mer information om Troax Panel Detection, besök troax.com

Troax Panel detection

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB 
Box 89 
335 04 Hillerstorp
Tel 0370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Josephine Granell
Produktchef Maskinskydd
Troax AB
Box 89 
335 04 Hillerstorp
Telefon: 0370-37 17 05
josephine.granell@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 45 länder. Under 2022 uppgick Troax nettoomsättning till 284 MEUR och antalet anställda till ca 1 100 personer vid utgången av 2022. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

  • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
  • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.