Connect with us

Marknadsnyheter

Vida ny flexleverantör genom Bixia – fick agera direkt vid kärnkraftstopp

Published

on

Sågverkskoncernen Vida, som är verksamt nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland, är ny aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad tillsammans med Bixia och Sympower. Genom att anpassa elanvändningen kortare perioder ska koncernen bidra med stabilitet i elsystemet. Vida fick en rivstart som flexleverantör när Forsmark 3 snabbstoppades i november. 

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från svensk skog, som har varit elhandelskund hos Bixia sedan hösten 2014. Sedan i höstas köper Vida in el från den nya solparken Hörby i Blekinge genom Bixia. Sågverkskoncernen bidrar även till klimatet genom att minska mängden koldioxid i atmosfären i och med att skogen fångar upp koldioxid och att producera utsläppsneutral energi från biprodukter från sågverk. 

Nu tar Vida nästa steg på hållbarhetsstegen och blir ny flexleverantör på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad, med hjälp av elbolaget Bixia som ansvarar för budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet samt hantera kommunikationen med Svenska kraftnät. Sympower, som varit Bixias samarbetspartner en längre tid, är teknisk aggregator.

– Vi värdesätter att kunna hjälpa till när elsystemet behöver stödjande effekt för frekvenshållningen, vilket på sikt möjliggör mer förnybar el i vårt energisystem. Samtidigt som det är en god affär för Vida att ställa upp med kapacitet, säger Jonas Axelsson, teknisk chef för Vida.

Vida fick godkänd prekvalificering gentemot Svenska kraftnät under hösten 2023. Torkarna på sågverken Vida Borgstena, Vida Bruza och Vida Vislanda är i dag Vidas flexresurser, men fler sågverk kan bli aktuella framöver. Som flexleverantör bidrar sågverkskoncernen med stabilitet i elsystemet genom att kortare perioder anpassa elanvändningen i en rad sågverk, när produktionen i elsystemet blir för liten i förhållande till förbrukningen.

Fick agera direkt vid kärnkraftsstopp
Första aktiveringen skedde 25 november när Forsmark 3 snabbstoppades på grund av generatorstopp och frekvensen i det svenska elsystemet sjönk till kritiska nivåer om 49.65 Hz. Vida fick gripa in bara ett par sekunder efter att Forsmark 3 stoppades och aktivera sågverkstorkarna på anläggningen Vida Bruza. Därmed kunde Vida avlasta nätet med cirka 0,7 MW. Frekvensen återhämtade sig efter två minuter och torkarna kunde återgå till normaldrift igen.

Behovet av en stödtjänstmarknad har vuxit fram i takt med att mer förnybar och väderberoende el har kommit in i systemet. Elbolaget Bixia, som är ett av de elbolagen i Sverige som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el, har sedan ett par år varit en aktiv aktör på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad. 

– Vi jobbar aktivt för att fler producenter och förbrukare ska bli aktörer på den framväxande stödtjänstmarknaden. Genom att bli flexleverantör genom oss gör Vida en viktig insats för samhällsnyttan och den gröna omställningen. Tillsammans möjliggör vi produktion av mer hållbar energi i framtiden, säger Eric Constantien, Försäljningsansvarig Stora Företag och Producenter.

För mer information kontakta:
Eric Constantien, chef Inköp Produktion Bixia
Telefon: 070-826 25 75
E-post: eric.constantien@bixia.se

Jonas Axelsson, Teknisk chef Vida
070 – 601 13 95, jonas.axelsson@vida.se

Presskontakt Bixia, 013-20 91 40

Bixia arbetar aktivt för att öka andelen lokalproducerad el och är idag ett av de elbolag som köper in störst andel lokalproducerad el i Sverige. Företaget utvecklar hållbara energitjänster anpassade efter framtidens elmarknad och omsatte 7,1 mdkr under år 2022.
Läs mer på www.bixia.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.