Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland?

| 22 juni, 2021 | 0 kommentarer

Drygt var tionde kommunpolitiker i Östergötland har småbarn och  kommunerna har en något bättre representation av utrikes födda än rikssnittet. 43 procent av de förtroendevalda är kvinnor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar under året rapporter om vad som utmärker de lokala politikerna i respektive län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Vi vill med rapportserien öka kunskapen om vilka som är lokala förtroendevalda och uppmärksamma hur sammansättning ser ut i förhållande till befolkningen överlag. Genom rapporterna blir det också konkret hur det lokala självstyret fungerar med förtroendevalda som fattar beslut nära medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Östergötlands rapport visar att valdeltagandet 2018 generellt sett var högt, liksom i övriga Sverige, både i kommun- och regionvalet. Valdeltagandet skiljer sig från 84 procent i Norrköping till 88 procent i Söderköping, Ydre och Åtvidaberg.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Östergötland

95 procent är fritidspolitiker

Östergötland har 1 654 förtroendevalda, varav 1 477 kommun- och 177 regionpolitiker. 95 procent av dessa är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier.

I genomsnitt går det 313 invånare per kommunpolitiker och 2 608 invånare per regionpolitiker. Det innebär att Östergötland har en lägre politikertäthet än rikssnittet.

 • Könsfördelningen
  Könsfördelningen bland förtroendevalda i Östergötlands kommuner motsvarar i stort den genomsnittliga sammansättningen i riket med 43 procent kvinnor, även om det varierar mellan kommunerna,. I regionen är könsfördelningen jämnare med 53 procent kvinnor bland de förtroendevalda.
 • Åldersfördelningen
  Åldersfördelningen följer i stora drag samma mönster som landet i sin helhet, även om mindre avvikelser från riksgenomsnittet finns. Framförallt är de unga (18-29 år) underrepresenterade i Östergötlands kommuner och i regionen liksom i riket i övrigt. I Vadstena, Ydre och Åtvidaberg är den yngsta åldersgruppen relativt väl representerad bland de förtroendevalda och i flera kommuner stämmer andelen förtroendevalda som är 65 år eller äldre väl överens med andelen i befolkningen i övrigt.
 • Andel småbarnsföräldrar
  Drygt var tionde förtroendevald har barn under sex år, vilket är något bättre än  riksgenomsnittet. I Kinda är nära var femte förtroendevald småbarnsförälder, vilket innebär en överrepresentation med sju procentenheter jämfört med kommunens befolkning i stort. Bland de förtroendevalda i regionen är andelen småbarnsföräldrar 10 procent.
 • Andel utrikes födda
  Utrikes födda är jämförelsevis väl representerade bland de förtroendevalda i Östergötland jämfört med riket i stort, även om gruppen är underrepresenterad i samtliga kommuner i länet. I Östergötland är underrepresentationen 10 procent i kommunerna och i regionen 8 procent, jämfört med befolkningen i övrigt.

SKR kommer under året att succesivt lansera rapporter om de lokala förtroendevalda för respektive län.

Ladda ner rapporten: ”Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland, 2021”

Fakta

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på SCB:s totalundersökning om de förtroendevalda i landets kommuner och regioner 2019. Föregående rapporter kom år 2008, 2012 och 2016.

För mer information kontakta:

Martin Lidhamn, handläggare, demokratisektionen, SKR
[email protected], 076-543 01 50

Cecilia Ramqvist, handläggare, demokratisektionen, SKR
[email protected], 072-567 66 40

Kontaktpersoner, förtroendevalda i Östergötlands län:

Julie Tran (C), Region Östergötland
[email protected] , 010-103 71 16

Emil Broberg (V), Region Östergötland
[email protected] , 010-103 71 47

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *