Wallenstam omstrukturerar i Uppsala

| 12 juli, 2021 | 0 kommentarer

Wallenstam har tecknat avtal om försäljning av två befintliga fastigheter samt en projektfastighet i Uppsala till Aberdeen Standard Investments Pan-Europeiska bostadsfond ASPER.

De tre fastigheterna Gränby 9:6, Sala Backe 47:1 samt Kvarngärdet 71:1 säljs genom tre bolag för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 1 070 Mkr.

Efter försäljningen äger Wallenstam en kommersiell fastighet i centrala Uppsala samt två bostadsfastigheter i Rosendal, om totalt cirka 300 lägenheter. Ett pågående projekt i Rosendal om 156 lägenheter kommer att färdigställas under hösten 2021 och ytterligare två projekt om totalt cirka 450 lägenheter, i Rosendal och i Eriksberg, är under planering.

– Fastighetsbranschen är kapitalintensiv och genom den här försäljningen frigör vi kapital som vi kan använda till framtida investeringar. Vi investerar cirka 3-4 Mdr per år i nyproduktion, och självklart kommer vi också fortsätta investera i Uppsala som tidigare planerats, säger Hans Wallenstam, vd.

Båda de befintliga fastigheterna som nu säljs uppfördes av Wallenstam 2017 och är fullt uthyrda bostadsfastigheter med mindre inslag av kommersiella lokaler. Fastigheten Gränby 9:6 med adress Bruno Liljeforsgatan 62-64, 68/Råbyvägen 63 A-D omfattar cirka 6 800 kvm inklusive garage medan fastigheten Sala Backe 47:1 med adress Johannesbäcksgatan 49-59 omfattar cirka 9 400 kvm inklusive garage. Dessa fastigheter, med totalt cirka 250 lägenheter, frånträds den 1 september 2021.

Projektfastigheten Kvarngärdet 71:1 med projektnamnet Bersån planeras frånträdas den 1 november 2023 efter godkänd slutbesiktning och slutbesked. Wallenstam ska enligt avtalet uppföra fastigheten samt hyra ut den före frånträdet.

ASPER är en öppen core-fond med tillgångar på över 1 miljard euro. Investerarna i fonden är huvudsakligen institutionella investerare. Fokus ligger på avkastning och kapitaltillväxt. Fonden investerar i moderna hyresbostäder av hög kvalitet i storstäder runt om i Europa. Stor vikt läggs på hållbart byggande. I Sverige äger ASPER sedan tidigare bostadsfastigheter i Stockholm och Göteborg. ASPER företräddes av DEAS Asset Management.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala samt vice vd Wallenstam, tel: 0706-48 04 72
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 60 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *