Wallenstam säljer till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Wallenstam har idag tecknat avtal om att sälja sex stycken fastigheter till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”). Fastigheterna ligger i Sundbyberg och i Gröndal, Stockholm och säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 1 150 Mkr.

– I Sundbyberg satsar vi på vårt stadsutvecklingsprojekt Umami Park där vi bygger cirka 1 000 lägenheter. Vi väljer nu att sälja våra två övriga fastigheter i Sundbyberg som vi ägt länge, där vi gjort omfattande tekniska renoveringar och det känns bra att nu lämna över stafettpinnen till en trygg och stabil fastighetsägare i SBB. Sundbyberg är en spännande kommun och vi bygger gärna ännu mer där i  framtiden, säger Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala samt vice vd Wallenstam.

Följande fastigheter ingår i affären med SBB:

  • Sundbyberg Fjällnäset 14 med adress Högklintavägen 9-11
  • Sundbyberg Lärkan 14 med adress Kolonivägen 2-4/Skogsbacken 1-3/Tulegatan 8-14/Ängsstigen 1-7
  • Stockholm Barlasten 4 med adress Fågelsångsvägen 17
  • Stockholm Barlasten 6 med adress Fregattvägen 4-8
  • Stockholm Barlasten 8 med adress Fågelsångsvägen 1
  • Stockholm Galjonsbilden 28 med adress Matrosbacken 15

Samtliga fastigheter är bostadsfastigheter. De två fastigheterna i Sundbyberg omfattar cirka 12 500 kvm bostäder, 7 000 kvm kommersiellt och 10 000 kvm garage. De fyra fastigheterna i Gröndal, Stockholm omfattar i huvudsak bostäder om totalt cirka 6 000 kvm, samt 1 000 kvm kommersiellt och 500 kvm garage.

Det överenskomna fastighetsvärdet för samtliga sex fastigheter, som alla säljs via bolag, uppgår till 1 150 Mkr. Wallenstam frånträder fastigheterna den 31 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam, tel: 0705-17 11 34

Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala samt vice vd Wallenstam, tel: 0706-48 04 72
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 61 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *