Woodsafe framtidsäkrar i tiotusentals kvadrat.

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

I ständig expansion säkerställer Woodsafe företagets fortsatta utveckling genom förvärv av Räddningstjänstens brandövningsplats i Västerås.

Ökat byggande med trä är en hållbar byggtrend som ställer krav på hållbara insatser för brandsäkerhet. Woodsafe Timber Protection har de senaste 10åren befunnit sig i ständig tillväxt där utbyggnation, effektivisering och produktutveckling speglat företaget och medarbetarnas vardag. Idag skriver Woodsafe historia genom att förvärva mer än 70,000m2 mark för fortsatt expansion och tillväxt som

säkerställer bolagets positionering som marknadsledande tillverkare av hållbart brandimpregnerat trä. Förvärvet innebär obehindrad expansion för nya produkter, ökad effektivitet och FOU möjligheter.

”Detta är verkligen en milstolpe i företagets 30åriga historia. Det som började som en vision har idag blivit ett gigantisk avstamp för att säkerställa företagets framtida expansion, berättar Thomas Bengtsson, VD och grundare av Woodsafe.”

För mer information kontakta: Woodsafe Timber Protection AB 

[email protected]

Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandimpregnerade träprodukter i Skandinavien och en av ledande i Europa. Vår tillverkning drivs med energi från biobränsle i form av träpellets samt elektricitet från vår solenergianläggning som täcker hela vårt årsbehov. Woodsafe är den enda tillverkare av brandimpregnering som tillhandahåller producerat brandskyddsimpregnerat trä med egna resurser att också producera all energi som krävs. Att välja Woodsafe innebär ett stort steg närmare för byggherrarna att nå sina höga mål för hållbara och klimatsmarta byggnader.Vår tillverkning är certifierad enligt kvalitet och ledningssystem ISO 9001:2015 på samtliga 55st punkter och vårt systematiska miljöarbete för långsiktig hållbarhet är certifierat enligt ISO 14001:2015. Woodsafe Timber Protection innehar fullständig certifiering av samtliga våra produkter som Certificate of Constancy of Performande (CE) samt nationellt typgodkännandebevis enligt Boverkets byggregler samt Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900).

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.