Ytterligare ett rekordår för fastighetsinvesteringar

| 9 juli, 2021 | 0 kommentarer

Ny statistik från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare, visar att 2021 kommer att bli ytterligare ett rekordår för transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden. Svefa summerar den totala volymen hittills i år till drygt 97 miljarder kronor. Vilket kan jämföras med föregående år då volymen för de första sex månaderna uppgick till cirka 80,5 miljarder kronor.

Trots det senaste årets osäkerhet och svajiga marknad har inget kunnat få investerare att avstå från fastighetsinvesteringar. Svefa konstaterar i sin analys av utfallet av hittills genomförda transaktioner att det andra kvartalet 2021 i många avseende är mycket likt det första kvartalet 2019. Utvecklingen innebär marknaden har återhämtat sig snabbt och mycket tyder på att den är tillbaka i ett normalläge. 

”För första halvåret kan vi se en ökad volym inom segmentet för industri/lager/logistik, vilket ligger helt i linje med våra tidigare bedömningar. En del av förändringen kan förklaras av den stora efterfrågan på logistikfastigheter i kölvattnet av e-handelns framgång. Det är också intressant att andelen affärer inom lokalsegmentet med kontor, butiker och hotell ökar” säger Katrin Wallensjö, Affärschef Analys på Svefa.

För mer information och kommentarer:
Katrin Wallensjö, affärschef Analys, tel: 010-603 87 88
[email protected]

Johan Hopstadius, press, tel: 076-634 20 05
[email protected]

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning samt transaktioner & uthyrning. Tillsammans är vi över 200 medarbetare fördelade på 18 kontor i landet och omsätter årligen 300 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.