Yttrande om den förväntande effekten av COVID-19 för Karnov Group

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Karnov Group har – som många andra bolag – börjat få frågor gällande effekterna, om några, som COVID-19-pandemin förväntas få för Bolaget.

Vidare har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) utfärdat en rekommendation till bolag att ”tillämpa transparens avseende faktiska och potentiella följder av COVID-19 … deras årsrapport 2019”. Samtidigt förbjuder Nasdaq Stockholms regelverk icke offentliggjord information i årsredovisningar för noterade bolag.

Till följd av ovanstående vill Karnov Group härmed offentliggöra information som kommer att inkluderas i Bolagets årsredovisning för 2019, vilken offentliggörs nästa vecka:

Risk hänförlig till den globala Covid-19-pandemin

Den pågående COVID-19-pandemin förväntas påverka alla globala marknader. Karnov följer regelbundet situationen. Karnov är verksamt på marknaderna för legal information och skatt i Danmark och Sverige. Dessa marknader omfattar bland annat online-databastjänster, tryckta informationskällor, mjukvara för juridisk praxis och juridiska utbildningskurser. Produkterna och tjänsterna erbjuds vanligtvis till advokatbyråer, skatte- och redovisningsföretag, företag inom olika branscher och den offentliga sektorn, inklusive domstolar, bibliotek, universitet och andra offentliga myndigheter och kommuner.

Baserat på marknadens karaktär och de produkter som erbjuds, i kombination med koncernens affärsmodell med cirka 85 % prenumerationsbaserade intäkter, bedömer koncernen att viruset inte kommer att ha någon inverkan på onlineintäkter på kort sikt. För koncernens icke-prenumerationsbaserade offline-verksamhet, främst böcker och försäljning av juridiska utbildningskurser, förväntas viruset ha en viss effekt på kort sikt. Effekten förväntas dock ha en icke-betydande inverkan som till viss del kommer att kompenseras av senare perioder.

För ytterligare upplysningar:

Flemming Breinholt, CEO

+45 3374 1202

[email protected]

Dora Brink Clausen, CFO

+45 3374 1248

[email protected]

Mats Ödman, Head of IR

+46 70 832 09 33

[email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 15.00 CET den 26 mars 2020.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *