ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2022

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Zinzinos totala intäkter ökade med 16 % jämfört med föregående år.

Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i augusti 2022 ökade med 14 % och uppgick till 103,5 (90,9) mSEK . Faun Pharmas externa försäljning ökade med 52 % och uppgick till 7,3 (4,8) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 16 % till 110,8 (95,7) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2022 ökade med 4 % till 884,2 (850,9) mSEK.  

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, mSEK 22-aug 21-aug Förändring Ack 2022 Ack 2021 Förändring
Norden 24,2 27,3 -11% 206,7 242,5 -15%
Centraleuropa 23,0 17,1 35% 168,8 142,8 18%
Östeuropa 25,0 24,4 2% 209,3 209,8 0%
Syd- & Västeuropa 11,9 9,9 20% 98,8 91,2 8%
Baltikum 5,3 5,1 4% 45,8 46,2 -1%
Nordamerika 6,4 3,0 113% 45,5 32,1 42%
Asien-Stillahavsregionen 6,9 4,1 68% 49,5 45,3 9%
Afrika 0,8 0,0 4,9 0,0
Zinzino 103,5 90,9 14% 829,3 809,9 2%
Faun Pharma 7,3 4,8 52% 54,9 41,0 34%
Zinzino Group 110,8 95,7 16% 884,2 850,9 4%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Belgien, Irland

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

-Afrika: Sydafrika

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
[email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: [email protected]

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl.14.00 den 5e september 2022.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien specialiserat på testbaserade, personanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg och ytterligare kontor finns i Europa, Asien, USA och Australien. 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.