Adapteos byggnader ska produceras klimatneutralt och bestå av 100 procent hållbara material senast 2030

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Adapteo som är den ledande partnern inom anpassningsbara byggnader i norra Europa presenterar nya hållbarhetsmål. Målen speglar en strävan om att bli det hållbara valet för verksamheter med behov av anpassningsbara byggnader med en minimal miljöpåverkan som samtidigt skapar förutsättningar för mer inkluderande samhällen.

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. De stora utsläppen kommer främst från byggnadsmaterial som stål, betong och plast under byggfasen och från uppvärmning och el i de färdiga fastigheterna. Adapteos byggnader byggs utan behov av en gjuten grund, till största delen av förnybara material och med produktionsmetoder som minimerar spill och energianvänding. Detta gör byggnader från Adapteo har lägre klimatpåverkan än traditionell nyproduktion. Men nu sätts ribban ännu högre, med målet att byggnaderna ska bestå av 100 procent hållbara material senast 2030. Byggnaderna ska dessutom produceras klimatneutralt och fraktas fossilfritt inom samma tidshorisont.

– Adapteo vill vara en del av lösningen för de stora hållbarhetsutmaningar som idag finns i bygg- och fastighetsbranschen. Redan idag har våra byggnader hög andel hållbara material, men nu vi vill vi gå i bräschen för att helt fasa ut byggmaterial som inte är hållbara, säger Hanna Wennberg, hållbarhetsdirektör på Adapteo.

Adapteos verksamhet bygger på en i grunden cirkulär affärsidé. Byggnaderna kan anpassas optimalt efter rådande behov och sedan anpassas när behoven skiftar. När byggnaden inte längre behövs kan den återanvändas åtskilliga gånger, utan att för den delen kompromissa med inomhusmiljö eller kvalitet. Nu sätter Adapteo upp målet att ha ett 100 procent cirkulärt flöde till 2030. Det innebär till exempel att utveckla en modell för att kunna återanvända de byggnader som inte längre uppfyller kvalitetskraven för att användas i den ordinarie verksamheten.

När det gäller klimatutsläpp har Adapteo som mål att minska dem med 50 procent till 2030, vilket är den nivå som Fossilfritt Sverige angett för bygg- och anläggningsbranschen.

En annan hållbarhetsaspekt av Adapteos verksamhet är att vara en aktiv partner i att skapa mer inkluderande samhällen genom att snabbt kunna tillgodose offentliga verksamheters skiftande lokalbehov av till exempel, förskolor, skolor och äldreboenden.

– Adapteo skapar förutsättningar för offentliga verksamheter att förändras i takt med att samhället förändras. Våra byggnader anpassas snabbt efter skiftande behov och jag är stolt över att vi under 2020 levererade 156 skolor och förskolor där 140 000 elever och lärare nu får en inomhusmiljö som ger väldigt bra förutsättningar för lärande, säger Hanna Wennberg.

Även för Adapteo som arbetsgivare är inkludering en del av hållbarhetsmålen. Företaget strävar efter en mångfald av både medarbetare och i ledning.

Adapteos hållbarhetsmål:

  • 100 procent hållbara material till 2030
  • 100 procent klimatneutral produktion och fossilfria transporter till 2030
  • Löpande utöka cirkulära flöden till 2030
  • Möjliggöra får våra kunder att halvera klimatutsläppen från våra lösningar till 2030
  • Adapteo strävar efter en inkluderande arbetsplats och ledarskap med jämställd ålders- och könsfördelning och lika rättigheter och möjligheter för alla
  • Adapteo ska vara en aktiv partner i att utveckla hållbara samhällen

För mer information, kontakta

Erika Regnér, presskontakt, [email protected], +46 73 841 81 02
 

Om Företaget

Adapteo är den ledande partnern inom anpassningsbara lokaler i norra Europa. Vi utvecklar, bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skolor, förskolor, vård, kontor och boende. Med Adapteos modulära och cirkulära byggnadslösningar kan kunderna transformera, återanvända, skala upp och skala ner lokalerna allt eftersom behoven förändras. Det är så vi bygger anpassningsbara och hållbara samhällen. Adapteos byggnadsbestånd omfattar 1,3 miljoner kvadratmeter och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Litauen. En majoritet av Adapteos intäkter genereras av hyreskontrakt från offentlig sektor.

www.adapteogroup.com 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *