Analysguiden: Ökad marginal och förvärv skall driva omvärdering

| 11 november, 2021 | 0 kommentarer

Infrea redovisade en tillväxt om 47 procent för tredje kvartalet varav 13 procent var organisk. Analysguiden behåller deras riktkurs om 40 kronor men ser god uppsida vid marginalförbättringar.

Ökande omsättning men fortsatt kostnadspress
Infrea redovisade en omsättningsökning på 47%, varav organisk tillväxt stod för 13% för Q3 2021 till 324,5 MSEK upp från 220,1 MSEK jämfört med Q3-20. Resultatet på EBITA-nivå hamnade på 20,7 MSEK (13,7). Bolagets marginalutveckling har under året påverkats negativt av en svag start för Vatten & Avlopp samt kostnadsökningar inom Mark & Anläggning som man inte ännu kunnat föra vidare till kund då avtalen redan är ingångna. Man har genomfört en kapitalanskaffning på 66,5 MSEK för att öka förvärvsberedskapen vilket vi ser som positivt. Genom listbytet har man också kunnat öka andelen institutionellt ägande vilka förhoppningsvis kan fortsätta bidra med kapital i det fall bolaget skulle behöva vid till exempel framtida förvärv.

Mark & Anläggning
Omsättningen Q3-21 för affärsområdet uppgick till 287,9 MSEK, upp från 172,4 MSEK Q3-20 med ett EBITA-resultat om 24 MSEK (14,4).

Vatten & Avlopp
Omsättningen uppgick till 36,8 MSEK Q3-21 ned från 47,8 MSEK i Q3-20. EBITA-resultatet uppgick till 0,5 MSEK Q3-21 jämfört med 3,5 MSEK för Q3-20. Affärsområdet ser en viss tillströmning av kunduppdrag i takt med avtagande pandemi gör att tillgängligheten till kunder ökar. Resultatet har för tredje kvartalet belastats med 0,5 MSEK i kostnader för avslut av avtal och personaluppsägningar.

Behåller riktkurs men ser god uppsida vid marginalförbättring
På grund av den svaga starten på året drar vi ned 2021 års omsättningsprognos med ca 15% och resultatet med ca 25%. Vi behåller vår riktkurs på 40 kr per aktie då sänkningarna är mer påverkade av engångseffekter än strukturella ändringar. Vi ser en potential till högre marginal för Infrea även om det fortfarande återstår en del jobb för att nå bolagets långsiktiga mål om 8% EBITA-marginal. Marginalförbättringar är något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, dessutom kommer bolaget att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde. Detta skulle också bevisa att man lyckas genomföra lönsamhetsförbättringar vilket sänker risken i bolaget genom en bevisad förmåga att leverera god lönsamhet och ökad finansiell flexibilitet. Vi behåller för närvarande vår riktkurs om 40 kr och visar bolaget upp marginalökningar kommande kvartal ser vi en fortsatt mycket god potential i aktien från dagens nivå.

Läs hela analysen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *