BioInvent skjuter upp årsstämman och informerar om nuläget med anledning av COVID-19

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Lund, Sverige – 26 mars 2020 – BioInvent International AB (”BioInvent”) (OMXS: BINV) meddelar idag att styrelsen har beslutat att skjuta upp kommande årsstämma till den 28 maj 2020.

Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset (COVID-19) råder en stor osäkerhet kring spridningen av viruset och dess effekter. Den förhöjda risknivån för spridning har medfört att myndigheter i Sverige och flertalet andra länder har infört mötes- och reserestriktioner. Med en majoritet av styrelseledamöterna, samt VD, bosatta i länder där det för tillfället råder både ut- och inreseförbud har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman till den 28 maj 2020, för att om möjligt förbättra förutsättningarna för styrelseledamöter och VD närvara vid stämman. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 29 april 2020.

BioInvent vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset och kommer fortsätta att noggrant bevaka dess spridning och åtgärder förknippade med detta. BioInvent har pågående kliniska studier och kliniska studier som snart ska initieras. Globala åtgärder mot coronaviruset och behovet av att prioritera vårdresurser kommer sannolikt att påverka tidsplanerna för dessa studier. Med tanke på den snabba utvecklingen av situationen är dock den exakta effekten svår att bedöma i detta skede.

BioInvents vd Martin Welschof kommenterar: ”Vi kan komma att se en försening av tidiga resultat från den öppna fas I-studien med en kombination av BI-1206 och rituximab för behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL), vilka dock fortfarande förväntas under andra halvåret 2020. För närvarande följs tidsplanerna för tidiga kliniska resultat för BI-1206 i kombination med pembrolizumab och initieringar av andra kliniska studier. Med tanke på den snabba utvecklingen av situationen avseende coronaviruset är tidsplanerna dock föremål för eventuella förändringar och vi kommer att tillhandahålla uppdateringar vid behov.”

Om BioInvent

BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *