Bonava reviderar finansiella mål

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Med anledning av att Bonava i mars beslutade att avveckla verksamheten i S:t Petersburg har styrelsen fattat beslut att göra en mindre revidering av de finansiella mål som tidigare kommunicerats. Resultat före skatt år 2026 ska minst uppgå till 2,0 miljarder SEK (2,2) och antal sålda bostäder till 7 000 (8 000). Övriga fyra strategiska mål kvarstår oförändrade år 2026.

Bonava har under kvartalet genomfört en analys av implikationerna av att avveckla verksamheten i S:t Petersburg. Den analysen mynnar ut i att vi gör en mindre revidering av de tidigare kommunicerade finansiella målen på medel- och lång sikt. Vi ändrar målen för resultat före skatt år 2026 till 2,0 miljarder SEK (tidigare 2,2) och antal sålda bostäder till 7 000 (tidigare 8 000). År 2024 revideras målen för resultat före skatt till 1,3 miljarder SEK (tidigare 1,6) och antal sålda bostäder till 5 800 (tidigare 7 000). Vår förmåga att genomföra vår strategi på övriga marknader har inte förändrats. Vi arbetar målmedvetet mot vår strategi och fortsätter att ta steg i rätt riktning för att nå en marknadsledande lönsamhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations
[email protected]
Tel: +46 707 604 914

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs
[email protected]
Tel: +46 739 056 063

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 07.15 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.