Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”) har ingått finansieringsavtal med en grupp finska investerare uppgående till totalt 2,5 miljoner euro

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”) har ingått finansieringsavtal med en grupp finska investerare uppgående till totalt 2,5 miljoner euro

 

Endomines AB (publ), pressmeddelande, 26.11.2021 klockan 9:00 CET

Endomines AB (publ), är glada att meddela att Endomines Finland Abp (“Endomines Finland”) har ingått ett finansieringsavtal med en grupp finska investerare vilket innefattar ett lån uppgående till totalt 2 miljoner euro, samt en option för bolaget att lyfta lån på totalt ytterligare 0,5 miljoner euro. Det sammanlagda åtagandet enligt finansieringsavtalet uppgår till totalt 2,5 miljoner euro. Den första delbetalningen av lånefinansieringen står att lyftas i november 2021 och den andra i december 2021 eller januari 2022. Endomines Finland har givit ett åtagande åt långivarna att utnyttja den första lyftningen av optionen och har en möjlighet att lyfta det ytterligare del av lånet.

Låneavtalen har en löptid på 24 månader och en årlig ränta på 10 % löper för lånet. Lånet har en arrangemangsavgift på 4 % beräknad på lånet som förfaller 30 dagar från dagen för lyftningen av lånet. Enligt avtalen förbinder sig Endomines Finland att besluta om en rätt för långivarna att konvertera lånen, helt eller delvis, till aktier i Endomines Finland. Konverteringen till aktier blir möjlig 12 månader efter att lånet lyfts och konverteringskursen är 0,25 euro per aktie.

Enligt låneavtalet skall säkerhet ställas för lånen inom 40 dagar från låneavtalens datum i form av en efterställd säkerhet över egendom som individualiseras i säkerhetsavtalet daterad 25 februari 2019 mellan Endomines Oy som pantsättare och Nordic Trustee & Agency AB (publ) som säkerhetsagent (security agent).

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD av Endomines, kommenterar: “Vi är väldigt glada över att ha ingått detta finansieringsavtal. Med dessa finansieringsarrangemang kan Endomines fortsätta sin aktiva väg för att få både Friday och Pampalo gruvprojekt i produktion.”

Rådgivare

Borenius Advokatbyrå AB har agerat som Bolagets juridiska rådgivare i samband med det konvertibla finansieringsavtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, [email protected], +358 50 576 0143

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2021, klockan 9:00 CET.

 

Om Endomines

Endomines AB (publ) är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *