Handelsbanken Finland: Delårsrapport för perioden januari–juni 2021

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Landchef Hanne Katrama: Efterfrågan på Private Banking- och Family Office-tjänster ökar – egen kontaktperson och personlig betjäning är Handelsbankens styrkor

Affärsaktiviteten från Handelsbanken Finlands placeringsverksamhet ökade markant under det andra kvartalet. Intäktsökningen beror på det ökade antalet kunder och den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Det förvaltade kapitalet ökade med 35 procent från motsvarande period ifjol och ligger nu på en rekordhög nivå.  

Enligt Handelsbanken Finlands landchef Hanne Katrama utgör egen kontaktperson och sakkunnig placeringsrådgivning grunden för ett bra kundförhållande.

”Våra Private Banking-kunder värdesätter våra portföljförvaltares åsikter och aktivitet. Jag tror att vår kunniga rådgivning och betjäningen som utgår från kundens individuella behov utgör kärnan i vår framgång”, säger Katrama.

Privatkunderna har under coronan kunna spara mer pengar än tidigare och det har blivit allt mer populärt att spara i placeringsfonder. Handelsbankens hållbara fonder, speciellt Svanenmärkta fonder, har varit synnerligen populära.

”Alla fonder som Handelsbanken erbjuder är hållbara. Vi investerar inte i företag vars verksamhet strider mot våra principer och kriterier. Vi väljer också bort företag som trots aktiv dialog inte uppfyller våra hållbarhetskrav”, konstaterar Katrama.

Ytterligare två Handelsbanksfonder beviljades Svanenmärket i våras. Fonderna Global Tema och Tillväxtmarknad Tema uppfyller nu Svanenmärkets stränga krav. Totalt åtta av Handelsbankens fonder har i dag Svanenmärket. Fonden Handelsbanken Finska Småbolag är den enda Svanenmärkta fonden som i huvudsak placerar i finländska bolag.

Också Handelsbankens Family Office-tjänster blir allt populärare. Family Office är en flexibel tjänst för företagare som vill ha individuell betjäning i sina egna bankärenden men också familjens och företagets.  

”Family Office-bankirerna tar hand om kundens alla tjänstebehov, oberoende av om det gäller egna, familjens eller företagets banktjänster. Kunderna värdesätter möjligheten att kunna kontakta en egen kontaktperson som ger tillgång till bankens alla specialister”, säger Katrama.

Också bostadsfinansieringen ökade under årets andra kvartal. Efterfrågan på privatkundernas bolån var fortsatt stark. Även lånen till bostadsbolag ökade betydligt.  

Handelsbankens resultatutveckling för kontorsrörelsen januari–juni 2021

Kontorsrörelsen  meur Q22021 Q12021 Förändr. Q1-Q22021 Q1-Q22020 Förändr.
Intäkter
Räntenetto 35,4 33,5 6 % 68,9 65,3 6 %
Provisionsnetto 17,5 17,5 0 % 35,0 32,4 8 %
Intäkter totalt 54,7 53,1 3 % 107,8 100,7 7 %
Kostnader totalt -35,5 -34,2 4 % -69,7 -58,6 19 %
Resultat före kreditförluster 19,2 18,9 2 % 38,1 42,1 -10 %
Kreditförluster -5,7 -1,2 -6,9 -2,8
Resultatutdelning 0,6 0,6 0 % 1,2 1,4 -14 %
Rörelseresultat 14,1 18,3 -23 % 32,4 40,7 -20 %
 
K/I-tal, % 64,3 63,6 63,9 57,4
Räntabilitet, % 6,0 8,0 7,0 8,5

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse uppgick till 32,4 miljoner euro, vilket var en minskning med 20 procent jämfört med januari–juni 2020 (40,7). Kreditförlusterna uppgick till 6,9 miljoner euro. Kreditförlustnivån var 0,08 procent (0,04). K/I-talet före kreditförluster var 63,9 (57,4). Räntabiliteten uppgick till 7,0 procent (8,5).

Intäkterna ökade med 7 procent till 107,8 miljoner euro (100,7). Provisionsintäkterna ökade med 8 procent till 35,0 miljoner euro (32,4). Räntenettot steg från fjolåret med 6 procent till 68,9 miljoner euro (65,3).

Handelsbanken Finland erlade myndighetsavgifter på totalt 3,7 miljoner euro (4,1) under januari–juni. Dessa avgifter omfattar den svenska Resolutionsfonden samt insättningsgarantin.

De totala kostnaderna steg med 19 procent till 69,7 miljoner euro (58,6). Ökningen beror på förnyelsen av kärnbanksystemet. Personalen var i medeltal 527 personer (499).

Ut- och inlåning

Medelvolymer  meur Q22021 Q12021 Förändring Q1-Q22021 Q1-Q22020 Förändring
Utlåning
varav hushåll 4 430 4 352 2 % 4 391 4 327 1 %
varav företag 9 768 9 774 0 % 9 771 9 794 0 %
Totalt 14 198 14 126 1 % 14 162 14 121 0 %
Inlåning
varav hushåll 1 930 1 878 3 % 1 904 1 821 5 %
varav företag 3 453 3 571 -3 % 3 512 3 371 4 %
Totalt 5 383 5 449 -1 % 5 416 5 192 4 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock uppgick till samma nivå som i januari–juni 2020.  Inlåningen från hushållen ökade med 5 procent och inlåningen från företag med 4 procent.  

 

Handelsbanken-koncernens bokslut

Koncernens bokslut finns tillgängligt på www.handelsbanken.se/ir. Man kan också följa pressträffen för hela koncernen på www.handelsbanken.se/ir kl. 10.00 finsk tid.

 

Tilläggsinformation:

Hanne Katrama, landchef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2791

Anders Norrena, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

Handelsbanken har sex hemmamarknader: Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.