Nu utformas stödet för en förlängd och breddad ekobonus

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera hur en förlängd och breddad ekobonus bör utformas för att ytterligare främja överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart. Uppdraget ska redovisas den 10 mars 2022.

– De befintliga miljökompensationerna till järnväg och sjöfart och den nya satsningen på en breddad ekobonus bidrar till att minska utsläppen inom transportsektorn. Genom att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart skyndar vi på klimatomställningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska enligt uppdraget analysera och föreslå hur ett ekonomiskt stöd i form av en förlängd och breddad ekobonus bör utformas för att ytterligare främja överflyttningen av gods till järnväg och sjöfart och underlätta för så kallade intermodala godstransporter, när gods transporteras med fler än ett transportmedel.

Kontakt:

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-053 92 70
[email protected]

Bakgrund

Regeringen arbetar aktivt för att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Redan 2018 införde regeringen möjligheter att få miljökompensation för åtgärder som leder till att gods flyttas över från vägtransporter till sjötransporter genom den så kallade ekobonusen. Samma år genomförde regeringen också möjligheter att ge stöd för godstransporter på järnväg.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.