Sensori: Vägen öppen för kommersialisering

| 8 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 08, 2017 11:08 CET

Medicinteknikbolaget Sensori är för tillfället i färd med en global lansering av dess patenterade plåster för behandling av tinnitusbesvär; Antinitus. Produkten, som är en svensk innovation, har framtagits under tio år och är den första tinnitusprodukten med hög medicinsk evidens att tillgängliggöras för en OTC-massmarknad. Den 6 november meddelade bolaget att dess kliniska placebostudie visar att Antinitus har signifikanta positiva effekter jämfört med placebo och kan lindra tinnitus.

”Det faktum att vi med gott resultat genomfört den placebokontrollerade studien, ger oss enorma möjligheter till en ordentlig kommersialisering av produkten”, säger Sensoris vd Torbjörn Kemper.

Nedan följer en intervju med Torbjörn Kemper, vd för Sensori sedan den 1 juli år:

Varför är den kliniska placebostudien så viktig?

– Placebostudien innebär ett stort genombrott, både medicinskt och kommersiellt. Den möjliggör en offensiv kommersialisering av produkten och det här har distributörer på världsmarknaden väntat på. Vi har fått goda signaler på att studieresultaten senare i år kommer publiceras i en medicinsk tidskrift. I samband med det kommer mer detaljer kring studien presenteras. När det sker går det egentligen inte att kräva mycket mer av en medicinteknisk produkt, än vad vi har uppnått. Då finns bevisad effekt, bevis för att produkten är bättre än placebo, samt den kvalitetsstämpel publicering i en medicinsk tidskrift innebär.

Torbjörn Kemper, vd för Sensori

Hur påverkar studien era chanser att sluta avtal?

– Vi ser studien som det slutgiltiga steget mot en bred kommersialisering och kan använda oss av den i diskussioner med distributörer. Den kommande tiden satsar vi särskilt på att bearbeta distributörer i Europa, Kanada och Australien. Den här studien är enormt viktig för bolaget ur en kommersiell synvinkel.

Vilka fördelar har Antinitus gentemot konkurrenterna?

– De behandlingar som idag finns mot tinnitus är mycket dyra och tar lång tid att genomgå. Det finns dessutom lite medicinsk evidens för dessa. Vår produkt passar med sin enkelhet ypperligt för självbehandling och är den första att tillgängliggöras för en massmarknad, OTC.

Torbjörn Kemper påtalar att det finns ett mycket stort intresse bland större distributörer att nå ut till apotekskedjor, för att sälja produkten på hyllorna.

– Jämfört med alternativen är de 750 kronor Antinitus kostar oerhört billigt för att vara en tinnitusprodukt med medicinsk evidens. Som en jämförelse kostar en behandling som ges till krigsveteraner i USA minst 10 000 kronor. Trots att 10-15 procent av jordens befolkning lider av tinnitus är det ingen som har tagit denna marknad, då bra produkter helt enkelt inte utvecklats fram tills nu.

FAKTA ANTINITUS®

Antinitus är ett genomskinligt plåster för behandling av tinnitus, som appliceras bakom öronen. En behandling med en förpackning Antinitus tar tre veckor och är vad Sensoris studier har utgått från. En förpackning innehåller 21 plåster och behandlingstiden är 21 dagar. Kostnaden för en förpackning/behandling är i Sverige 790 kronor och produkten går att beställa online på Antinitus hemsida.

Hur många behandlingar krävs för att bli kvitt sina tinnitusbesvär?

– De studier vi har gjort är baserade på en behandling och många upplever att de blir helt bra efter den. Vissa behöver dock följa upp sin behandling efter exempelvis ett halvår. Tinnitusbesvär kan komma och gå och det är svårt att generellt säga exakt hur många behandlingar som krävs. Detta är helt individuellt, och det är mer sannolikt att en person med grava besvär behöver komplettera med uppföljande behandling.

Vilka är de största utmaningarna för att lyckas med den globala kommersialiseringen?

– Vi måste vara noggranna med att hitta rätt partners så vi verkligen kan få ut den här produkten snabbt. Att våra distributionspartners har kapacitet att nå tillräckligt många försäljningsställen är avgörande. Sedan är alla marknader är konservativa. Vi måste verkligen ut och övertyga den medicinska världen att vi har en ny behandling och medicinska bevis för att den faktiskt fungerar. Vi kommer framöver presentera den kliniska studien på medicinska kongresser och –utställningar och använda alla möjligheter vi har för att nå ut.

Antinitus är idag varumärkesskyddat och registrerat i 34 länder i fyra världsdelar, men registrering i USA saknas. Har ni några planer på att PMA-märka produkten där?

– Med placebostudien som grund ser vi stora möjligheter att kunna söka ett godkännande och registrera produkten via FDA. Det finns ännu inget beslut taget i styrelsen för att göra detta, men studien ger väldigt goda underlag för att kunna söka registrering i USA. Det är dock inte bara USA som är intressant. Andra stora marknader som Ryssland, Kina och Japan är spännande och patentansökningar i samtliga dessa länder är för närvarande under behandling.

Vad blir din viktigaste uppgift som vd för Sensori den kommande tiden?

– Att fokusera på att få ut produkten och få igång kassaflödet är min största uppgift nu. Vi har goda upparbetade kontakter och som jag nämnde är det många distributörer som har väntat på den studie vi nu presenterat.

Sensori ser fram emot att ha ett antal distributionskontrakt inom kort och då gäller det enligt Torbjörn Kemper att bolaget kan stötta distributörerna både medicinskt och marknadsmässigt.

– En fördel är att produkten är så lätt att använda, det krävs inte mycket utbildning för exempelvis apotekspersonal. Sedan är det distributörerna som tar kostnaden för försäljning, så en uppskalning är inte förenad med några större kostnader för oss. Vi har även möjlighet att gå via distributörer för produktion om det behövs, vilket trots högre grad av vinstdelning fortfarande innebär en hög lönsamhet. Vi har gott om redan betalda produkter i lager med lång hållbarhet, så nu gäller det att sluta de första riktigt stora avtalen och börja leverera enligt dessa. 


Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *