Spherio Group ingår avtal med den första kunden till SaaS-plattform Spherio Solutions

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har idag ingått avtal med Trendmark AB (”Trendmark”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Trendmark genom sina olika varumärken kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin första kund för sin nyligen släppta SaaS-plattform och skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter för sin plattform.  

Spherio Solutions har som kommunicerats i tidigare pressmeddelanden utvecklats av Spherio Group in-house och släpptes under andra kvartalet i år. Bolaget ingår nu avtal med sin första kund för den nya plattformen.

Det här är en stor dag för hela vårt bolag och våra aktieägare. Vi har investerat i och utvecklat en SaaS-plattform och lösning som på ett enkelt och smidigt sätt möjliggör för varumärken, distributörer och retailbolag att sälja sina utgående lager, provkollektioner och returer genom vår plattform, vår logistik och våra försäljningskanaler. Vi ser verkligen fram emot partnerskapet med Trendmark och ser utöver detta första viktiga partnerskap en stor efterfrågan på vår plattform och lösning. Vi har ett mycket spännande år framför oss där vi ser Spherio Solutions som en stor drivkraft och möjliggörare bakom vårt mål att nå lönsamhet under slutet av året ”, säger Mikael Wiborgh, tf. VD, Spherio Group AB (publ).

Vi är glada att samarbeta tillsammans med Spherio Group och att börja använda tjänsten Spherio Solutions vid lanseringen i år och Yaytrade som hjälper till att förlänga livscykeln på våra redan producerade produkter. Vi både vet och känner hur rätt i tiden tjänsten ligger i att kunna erbjuda produkterna genom kanalen – och förhoppningsvis kan vi också nå nya målgrupper på ett hållbart och positivt sätt.”, säger Eric Elm, Business Development, Trendmark AB.

Under september månad kommer Trendmark driftsättas på Spherio Solutions. Innan driftsättningen kommer Trendmark att sälja utgående lager på Spherio Group:s platform Yaytrade med preliminär start för den första försäljningen i juni. Detta kommer ge Bolaget en första SaaS-intäkt för de tre första månaderna juni, augusti och september plus en fast intäkt per hanterat plagg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Wiborg, tf. VD Spherio Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 462 29 57

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Spherio Group
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.spheriogroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]
För mer information, se www.spheriogroup.com

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Spherio Groups avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Spherio Groups framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Yaytrade är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Spherio Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Spherio Group garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Spherio Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.