Spherio Group ingår avtal med designföretaget Aarke för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

| 14 juli, 2022 | 0 kommentarer

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal Aarke AB (”Aarke”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Aarke kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin tredje kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterat plagg.

”Vi är stolta över att idag kunna presentera vår tredje kund till Spherio Solutions och samtidigt vår första kund på vår SaaS-plattform i home-segmentet. Att få möjligheten att samarbeta med Aarke som gjort en imponerande tillväxtresa med sin tidlösa och kompromisslösa design samt kvalité, är något vi verkligen ser fram emot. Detta samarbete är ett tydligt kvitto att vi är på väg i rätt strategisk riktning – Spherio Solutions ska vara en lösning som ger produkter ett nytt och förlängt liv i fler segment än fashion” säger Mikael Wiborgh, tf. VD, Spherio Group AB (publ).

”Vi på Aarke är övertygade om att tidlös design, kvalitativa material och god funktionalitet kan få människor att vilja ändra sina beteenden. Dels genom att sluta köpa vatten i engångsflaskor men också genom att investera i saker som håller länge. Vi är stolta över att nu ingå ett samarbete med Spherio Group som helt går i linje med våra värderingar som företag. Det öppnar också upp dörrar för oss att möta nya kunder – vi ser fram emot vart det här kommer att leda!” säger Jimmie Stilling-Karlevall, Partnership manager Nordics på Aarke.

Under september månad kommer Aarke driftsättas på Spherio Solutions. Innan driftsättningen kommer Aarke att sälja utgående lager på Spherio Groups plattform Yaytrade med preliminär start för den första försäljningen i augusti. Detta kommer ge Bolaget en SaaS-intäkt för de tre första månaderna augusti, september och oktober plus en fast intäkt per hanterat plagg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wiborgh, tf. VD Spherio Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 462 29 57

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Spherio Group
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.spheriogroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]

För mer information, se www.spheriogroup.com

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Spherio Groups avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Spherio Groups framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Yaytrade är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Spherio Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Spherio Group garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Spherio Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.