Studsvik tecknar strategiska avtal inom avveckling av kärnkraftverk i Tyskland med ett totalt ordervärde om 135 Mkr

| 29 juni, 2021 | 0 kommentarer

Studsvik har arbetat med avveckling av kärntekniska anläggningar i cirka 20 år i Tyskland och närliggande länder. De avtal som nu tecknats utgör grunden för ett långsiktigt samarbete. Insatserna kommer att utföras under en treårsperiod och fördelas jämnt över perioden.

Studsviks affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster erbjuder tjänster inom strålskydd, avveckling, rivning, sanering och ingenjörstjänster. Kunder är kärnkraftverk, forskningscentra och andra kärntekniska anläggningar i Tyskland, Schweiz, Belgien och Nederländerna. 

”De nya avtalen är strategiskt viktiga och ett resultat av vår långa erfarenhet inom avveckling av kärntekniska anlägningar i kombination med innovativa lösningar. Studsvik kommer fortsätta leverera tjänster med högt kundvärde inom detta segment i Tyskland och närliggande länder”, säger Camilla Hoflund, VD och koncernchef.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 076-002 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2021 kl. 08:15.

www.studsvik.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *