Var fjärde kommun brister i radontillsyn

| 6 september, 2022 | 0 kommentarer

Fler än var fjärde kommun i Sverige ställer inte krav på kommunens fastighetsägare att mäta radonhalten – trots att mätning ska ske var tionde år och kommunen har tillsynsansvar. Det visar en ny enkätundersökning från saneringsföretaget Nomor.

Exponering av radon kan öka risken för lungcancer, därför ska radonvärdet i fastigheter mätas var tionde år. Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för mätningen men kommunen har ett tillsynsansvar.
–  Vi vet att många fastighetsägare i Sverige inte mäter sina radonvärden som de egentligen borde och allt för ofta visar våra mätningar för höga gränsvärden, säger Johan Peterson på Nomor.

I en enkätundersökning genomförd av Nomor svarar 27 procent av kommunerna att de inte ställer några krav på fastighetsägarna att mäta radonhalten och 22 procent av kommunerna har inte med radon i tillsynsplanen. Var femte kommun informerar inte kommuninvånarna om vikten av radonmätning, resursbrist anges som den vanligaste orsaken.
–  Det är viktigt att genomföra regelbundna mätningar av framför allt bostaden där vi vistas mycket. Det krävs en långvarig exponering av radon för att utveckla lungcancer men radon orsakar cirka 500 fall per år, säger Johan.

Mätsäsongen börjar 1 oktober

Perioden mellan den 1 oktober och 30 april pågår den så kallade eldningssäsongen – den period när radonmätningar ska genomföras för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt. Mätningen ska genomföras under två månader.
–  Viktigt är också att mätningen utförs på ett korrekt sätt. Placeras mätenheterna på fel ställen kan resultatet bli missvisande, säger Johan.

Fakta radon:

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radonhalt mäts i Bq/, riktvärdet är 200 Bq/.
Radongasen kommer från mark och berg men kan även finnas i hus som är byggda i blåbetong, vilket var ett vanligt byggnadsmaterial under 60- och 70-talet. Radon kan även finnas i kranvattnet hos dem med egen brunn. 
Radonhalten bör mätas var tionde år eller efter större byggnadsåtgärder. 

Om enkätundersökningen:
Enkäten har gått ut till Sveriges samtliga 290 kommuner under augusti 2022. Den har besvarats av 90 kommuner, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

För mer information:

Johan Peterson
Skadedjursexpert
070-359 90 43
[email protected]

Om Nomor

Nomor levererar rikstäckande tjänster inom skadedjursbekämpning, matsäkerhet och miljö. Våra tjänster innefattar allt från förebyggande skadedjursskydd till saneringar, hygieninspektioner, provtagning, husbesiktningar, fastighetsskötsel och radonmätning. Vi skräddarsyr varje avtal för att våra kunder ska få bästa möjliga tjänst till ett konkurrenskraftigt pris – med hög omsorg om miljö och hälsa. Nomor är en del av Terminix Global Holdings Inc som är ett ledande amerikanskt bolag verksamt inom skadedjurskontroll.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.