AcouSort utvalt av EIC för deltagande på ledande medicinsk konferens

| 9 maj, 2022 | 0 kommentarer

AcouSort har valts ut av Europeiska innovationsrådet (EIC) för deltagande på European Pavilion BIO2022 efter en mycket konkurrenskraftig utvärderingsprocess. AcouSort är därmed ett av 20 europeiska företag som valts ut av EU med full sponsring för att deltaga på USA:s ledande medicinska konferens, som äger rum i San Diego 13-16 juni.

– Det är förstås otroligt inspirerande att vara ett av de 20 europeiska små och medelstora företagen eller startups som valts ut av EIC för att delta i BIO2022. Vi ser detta som en av de viktigaste konferenserna inom hälso- och sjukvård- samt bioteknikbranschen, där de flesta ledande företagen finns representerade, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Under konferensen kommer AcouSort främst att fokusera på strategisk samverkan och enskilda möten med utvalda partners för att diskutera framtida OEM-lösningar inom både patientnära diagnostik och precisionsmedicin, såsom nya cancerterapier.

BIO International Convention 2022 kommer att innehålla mer än 100 interaktiva sessioner under fyra dagar som täcker en mängd olika terapeutiska områden, affärsutveckling, digital hälsa, patientperspektiv, offentlig förvaltning, nästa generations bioterapeutika och de senaste uppdateringarna från branschexperter om COVID-19-vaccinerna. Den utvalda delegationen till European Pavilion valdes ut utifrån sina ambitioner för internationellt samarbete, tekniska matchning med mässans fokusområden, samt sin potential att skapa affärer av deltagandet.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
[email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort är noterat på Nasdaq First North Growth Market”. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, [email protected] Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.