COVID-19 påverkar Stilles verksamhet

| 30 mars, 2020 | 0 kommentarer

Stille AB (publ) informerar om hur företaget påverkas av COVID-19 utbrottet.

Efter publiceringen av Bokslutskommunikén den 20 februari har osäkerheten ökat gällande spridningen av COVID-19. Omprioriteringar och riskminimeringsåtgärders varaktighet påverkar verksamheten i ökad omfattning. I takt med de accelererande infektionstalen ställer hälso- och sjukvården om sitt fokus från operations- till intensivvårdverksamhet, vilket har en betydande påverkan på marknadens efterfrågan för Stilles produkter. 
 
Av denna anledning bedömer Stille att det finns en betydande risk för att bolaget kommer att påverkas väsentligt under andra kvartalet, eftersom försäljning, resultat och kassaflöde förväntas bli lägre än förgående år. Även mars månads försäljning har påverkats, vilket resulterar i att omsättningen för första kvartalet kommer att reduceras något jämfört med 2019. Det är i dagsläget inte möjligt att förutse de långsiktiga effekterna som pandemin kan ha på bolaget. Stilles ledning och styrelse utvärderar regelbundet utvecklingen på marknaden och i synnerhet den amerikanska marknaden. 
 
Hälso- och sjukvården behöver fokusera helhjärtat på sin uppgift att bekämpa pandemin, vilket gör att våra medarbetare i nuläget inte besöker sjukhus och kliniker, så vida inte akut service behövs, säger Stilles VD Hanna Ernestam Wilkman och fortsätter; Vårt främsta fokus under denna turbulenta tid är att värna om våra medarbetares hälsa och arbete. Mot bakgrund av detta och den generella osäkerhet som råder på marknaden, har vi beslutat om att genomföra korttidsarbete i den svenska försäljnings- och produktionsorganisationen omfattande 40 medarbetare.   

Vi analyserar situationen löpande och kommer vid behov att vidta ytterligare åtgärder för att bevara bolagets finansiella ställning. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra kunder och övriga medarbetare inom hälso- och sjukvården. Ni utför ett viktigt arbete med bekämpningen av COVID-19, avslutar Hanna Ernestam Wilkman.

 

Torshälla den 30 mars 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
Telefon: +46 (0)72 402 10 88 
E-post: [email protected]

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, [email protected] Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 14.00.

För mer information om Stille besök www.stille.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *