Cyberhoten oroar mest inom försäkringsbranschen

| 24 november, 2021 | 0 kommentarer

För åttonde gången har PwC undersökt försäkringsbranschens syn på risker i rapporten Insurance Banana Skins 2021. Årets resultat visar bland annat på större oro för cyberhot, hantering av regelverk och utmaningar kopplade till klimatförändringar.

För första gången i undersökningens åttaåriga historia så toppar nu cyberhoten försäkringsbranschens oroslista.
– Allt fler cyberincidenter gör att frågan har hamnat högt på agendan. Försäkringsbolagen påverkas nu i högre grad av att deras produkter ska täcka kundernas skador vid cyberattacker och användning av utpressningsprogram, kommenterar Morgan Sandström, branschansvarig försäkring, PwC Sverige.

Ökad oro för regelverk och klimatförändringar
Vid sidan av de digital hoten så ses även ökade risker kopplade till regelverk. Även klimatförändringarna skapar bekymmer och nämns för första gången som en av de fem största riskerna på oroslistan.
– Ett större fokus på så kallade ESG-frågor påverkar nu många försäkringsbolag. I spåren av den utvecklingen så ökar även rapporteringskraven i branschen, där vi går mot en utveckling där regeringar och myndigheter ökar pressen på företag att beskriva hur de hanterar klimatrisker, menar Morgan Sandström. 

Fokus på ränteutvecklingen
Även räntefrågorna lyfts upp betydligt högre på årets lista i jämförelse med fjolårets undersökning.
– Undersökningen visar tydligt att branschen graderar ränterisken högre än tidigare, men här finns också en skillnad inom branschen. Till exempel så tittar livförsäkringsbolag mer på potentiella fördelar med högre avkastning, medan skade- och återförsäkringsbolag är mer oroade över inflation som kan leda till ränteförändringar, avslutar Morgan Sandström. 

Försäkringsbranschens risker 2021 – tio i topp
(2019 inom parentes)

  1. Cyberhot (2)
  2. Regelverk (4)
  3. Teknik (1)
  4. Klimatförändringar (6)
  5. Räntenivåer (10)
  6. Kompetensbrist (8)
  7. Förändringsledning (3)
  8. Konkurrens (7)
  9. Investment performance (5)
  10. Makroekonomi (9)

Källa: PwC:s och CSFI:s Insurance Banana Skins 2021

Om rapporten
Insurance Banana Skins 2021 är en global undersökning som tas fram gemensamt av PwC och CSFI (Centre for the study of financial innovation). Rapporten kartlägger försäkringsbranschens syn på risker. Rapporten genomfördes i år för åttonde gången och baseras på svar från 600 respondenter i 47 länder. Här kan du läsa mer om rapporten: https://www.pwc.se/sv/forsakring/forsakringsbranschen-risker.html.

För mer information
Morgan Sandström,  branschansvarig försäkring, PwC Sverige
[email protected]
070-929 40 58

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *