Connect with us

Marknadsnyheter

”Ekokammare” skapar förutsättningar för radikalisering på nätet

Published

on

Digitala ”ekokammare” – det vill säga slutna digitala rum där bara en grupps åsikter förekommer – bidrar till polarisering och radikalisering. Forskare har analyserat 20 år av diskussioner på ett högerextremt nätforum och sett hur användare successivt socialiseras in i allt radikalare åsikter.

Våld och terrordåd med koppling till högerextremism har ökat kraftigt i västvärlden de senaste fem åren, och gärningsmännen är nästan alltid män som har radikaliserats på nätet. Att radikaliseringsprocessen sker digitalt är en relativt ny tendens och förekomsten av ekokammare (efter engelskans ”echo chamber”) sägs delvis kunna förklara utvecklingen.

– Forskningen har observerat ett jättetydligt samband mellan det digitala och radikalisering inom extremhögern. Vi ville titta närmare på vad som faktiskt händer på de här plattformarna för att bättre förstå hur radikaliseringsprocessen går till, säger Anton Törnberg, forskare i sociologi vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med Petter Törnberg, forskare i digital geografi vid Amsterdam universitet (UvA), har han undersökt hur användare interagerar på forumet Stormfront, en typ av digital ekokammare för vit makt-anhängare och nazistsympatisörer.

Med hjälp av så kallade ”web crawlers” som samlar in innehållet från webbsidor, har forskarna indexerat 20 år av diskussioner på forumet. Innehållet har sedan analyseras av olika digitala verktyg utformade för att förstå mänskligt tal- och skriftspråk. Utifrån analyserna har forskarna kunnat följa nya medlemmar på forumet för att se hur de successivt anpassar sig till gruppen och förändrar sitt sätt att uttrycka sig.

– Vi ser att många användare börjar med ett språk som är rätt långt ifrån det som används på forumet. Men ganska snabbt börjar de närma sig den generella diskursen och använda de ord som andra använder, säger Anton Törnberg.

Ett sätt att synliggöra den språkliga förvandlingen är genom att titta på ord som byts ut mot andra men som fyller samma funktion. En funktion kan exempelvis vara att markera vissa grupper som ett hot.

– Vi ser en förskjutning där nya på forumet i början pratar om ”svarta” medan det senare byts ut mot ”judar”. Stormfront är ett nazistiskt vit makt-forum och det kan ses som en slags socialiseringsprocess där man successivt ändrar vem som ska ses som fienden, säger Anton Törnberg.

Forskarna har också kunnat se att nya användare vid en viss punkt talar mindre om sig själva som individer och allt mer som en del av ett kollektiv. Ord som ”jag” och ”mig” byts ut mot ”vi” och ”oss”.

På nätet blir hatet mer konstant och når fler
Att radikaliseringsprocessen flyttat ut på nätet har flera konsekvenser. Anton Törnberg menar att det bland annat gör att användarna utsätts för radikala åsikter mer frekvent.

– Tidigare kunde det vara när man väl sågs i de här slutna grupperna, men nu är det flera timmar per dag som de möts av det. Det som minskar i intensitet ökar i kontinuitet. Det blir svårare att ducka, säger han.

För de högerextrema grupperna blir det också lättare att få genomslag och nå nya målgrupper via breda plattformar som Facebook, Twitter, Reddit och Youtube.

– Förut var det begränsat till människor som gick att rekrytera in i de här grupperna, men det fanns en massa barriärer som gjorde att många inte ens blev aktuella. Nu slår det bredare och de högerextrema kan nå en större målgrupp. När vi tittar på de här grupperna online kan det ofta vara medelålders kvinnor med en söt katt på bilden som sitter och vräker ur sig vidriga saker.

Kontakt: Anton Törnberg, [email protected]

Artikeln Inside a White Power echo chamber: Why fringe digital spaces are polarizing politics är fritt tillgänglig och går att läsa här: https://doi.org/10.1177/14614448221122915

Matilda Lindmark
Kommunikatör
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon: 031–786 66 55
E-post: [email protected]

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.