Forskning inom regeringens prioriterade områden – välfärden i fokus

| 9 maj, 2022 | 0 kommentarer

Under våren kommer utbildningsminister Anna Ekström att leda en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd. Vid det andra seminariet ”Kunskapsbaserad välfärd med fokus på socialtjänstens arbete” som arrangeras i dag tillsammans med Forte deltar även Maja Fjaestad och Tobias Lundin Gerdås, båda två statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren.

Regeringen har satt upp tre tydliga politiska prioriteringar för att ta sig an samhällsproblemen, Sverige ska:

  • Vända på varje sten för att bryta segregationen och kriminaliteten.
  • Driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet.
  • Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Alla statsråd ska arbeta efter prioriteringarna och bidra till att de förverkligas. Syftet med de forskarseminarier som nu genomförs är att regeringen ska få ta del av forskares kunskap och inspel kring hur dessa utmaningar kan lösas.

Socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet som ger stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Samtidigt möter välfärdssystemen flera utmaningar, till exempel saknas ofta vetenskaplig kunskap när det gäller effekter av metoder och insatser som används. Det finns också vetenskaplig kunskap som inte används och som därför inte bidrar till att förbättra välfärdens verksamheter och därmed brukarnas livsvillkor och medborgarnas välfärd. Implementeringen av forskningsresultat i socialtjänsten behöver därför både förbättras och underlättas.

Vid dagens seminarium kommer ett antal forskare att bidra med sina perspektiv på utmaningarna för en kunskapsbaserad välfärd med fokus på socialtjänsten. Forskningsrådet Forte kommer också att berätta om sitt arbete för att stärka den klient- och praktiknära forskningen inom socialtjänsten samt det nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.