Connect with us

Marknadsnyheter

Jörgen Lundgren tar över som koncernchef i Nordic LEVEL Group

Published

on

Nordic LEVEL Group genomför planerade förändringar i koncernledningen. Styrelseordförande Jörgen Lundgren tillträder rollen som ny koncernchef och nuvarande koncernchef Thomas Lundin, övergår till rollen som arbetande styrelseledamot med främsta uppgift att arbeta med bolagets strategiska utveckling och tillväxt. I samband med bytet av koncernchef tar nuvarande vice styrelseordförande Samir Taha, över som styrelseordförande. Förändringen genomförs den 1 januari 2023.

Bolaget har på kort tid nått en omsättningstakt om ca 500 MSEK och fortsätter nu i oförminskad takt mot det kommunicerade finansiella omsättningsmålet om 1 miljard SEK och 10 procent EBITDA-marginal 2026. Ledningsförändringen är ett planerat steg där Bolaget fortsätter att utveckla den strategiska affären tillsammans med ett ytterligare fokus på att utvinna koncerngemensamma kostnadssynergier och effektivisering av verksamheten för att säkerställa uppsatta lönsamhetsmål.

”Vi har på kort tid placerat oss i spetsen i vår sektor. Att fullt ut få möjlighet att arbeta operativt med vår mycket erfarna och kompetenta ledning och gemensamt ta bolaget till nästa nivå känns väldigt inspirerande. Nu tar vi ytterligare ett steg för att säkerställa uppsatta lönsamhetsmål genom att effektivisera verksamheten och utvinna kostnadssynergier mellan våra koncernbolag. Vår orientering mot säkerhetsteknik och digitalisering skapar en bra plattform för lönsam tillväxt i en sektor som stadigt växer. I egenskap av styrelseordförande vill jag tacka Thomas för hans tid som koncernchef och ser fram emot vårt fortsatta samarbete i hans nya roll i koncernen”, säger Jörgen Lundgren

”Nordic LEVEL Group har på endast ett och ett halvt år utvecklats snabbt och vi ligger omsättningsmässigt och strategiskt före vår kommunicerade plan. Vi har redan nu kommit halva vägen på den strategiskt planerade resan mot det finansiella omsättningsmålet om 1 miljard SEK och 10 procent EBITDA-marginal 2026. Jörgen Lundgren tar nu över som koncernchef där han med sin bakgrund och erfarenhet från att leda ett börsnoterat bolag tillför mycket i arbetet med att effektivisera och utvinna kostnadssynergier i bolaget. Enligt den överenskommelse som träffades vid mitt tillträde som koncernchef, återgår jag nu till en arbetande roll i styrelsen. Mitt nya uppdrag i koncernen innebär att jag kan fokusera på bolagets strategiska utveckling, nya affärer och dra fördel av de kontakter och breda nätverk jag byggt under många år i säkerhetsbranschen”, säger Thomas Lundin
 
”Jag har varit engagerad som ägare och styrelseledamot i bolaget i drygt tio år och ser mycket positivt på den sedan tidigare planerade och naturliga förändring vi nu genomför. Jörgen har som ordförande till del varit engagerad operativt. Detta innebär att han haft möjlighet att på nära håll följa bolagets positionering och se både den potential och de förbättringsområden som finns tillgängliga. Att Thomas, med sitt betydande ägande i bolaget, fortsatt kommer att vara engagerad känns samtidigt väldigt bra för kontinuiteten”,
säger blivande styrelseordförande Samir Taha

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 kl. 08.35 CET.

För ytterligare information:

Jörgen Lundgren, Styrelseordförande 

Tel: 08-620 82 00

Nordic LEVEL Group – Enabling our clients to live a levelled life

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Koncernen har ca. 400 anställda med en på årlig basis omsättning om ca. 450 MSEK. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.