K-Fastigheter byter till sig byggrätter för 130 hyreslägenheter i Höganäs

| 9 maj, 2022 | 0 kommentarer

K-Fastigheter har ingått avtal med SBB om förvärv av dotterbolag som är ägare till delar av fastigheterna Olympia 14 och Stataren 2 i Höganäs. K-Fastigheter planerar att bygga ca 130 hyreslägenheter i koncernens egenutvecklade koncepthus Punkthus och Lamellhus i Höganäs.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) förvärvar delar av två fastigheter i Höganäs samt avyttrar fastigheter i Kristianstad och Hässleholm genom en samlad bolagstransaktion med SBB. Transaktionen innebär att K-Fastigheter köper bolag som äger del av Olympia 14 respektive del av Stataren 2 med beräknat totalt underliggande fastighetsvärde om ca 50,8 mkr. K-Fastigheter har samtidigt avtalat om försäljning av dotterbolag som är ägare av fastigheter i Hässleholm och Kristianstad på vilka det finns befintliga samhällsfastigheter (ett LSS-boende och två förskolor), fastigheterna är värderade till 50,8 mkr.

”Vi är glada över att genom denna affär kunna fortsätta arbeta enligt vår affärsmodell med att projektutveckla, bygga och förvalta våra koncepthus. SBB är mycket skickliga inom samhällsfastigheter, vilket känns bra med tanke på att de fastigheter vi byter bort, innefattar ett LSS-boende och två förskolor. Tillsammans med SBB kan vi driva detaljplan i Höganäs för nya bostäder som passar oss perfekt, vilka blir ett bra komplement till våra befintliga hyreslägenheter i Höganäs,” säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

Beräknad bruttoarea (BTA) uppgår till ca 14 500 kvadratmeter med möjlighet att bygga ca 130 hyresrätter. Förväntat årligt hyresvärde uppgår till ca 18,1 mkr. Tillträde sker efter att detaljplan vunnit laga kraft och övriga villkor uppfyllts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Persson, affärsutvecklingschef,
e-post: [email protected], telefon: 010 209 61 39

Anders Antonsson, IR-ansvarig,
e-post: [email protected], telefon: 0708 730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 3 100 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 10,5 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 370 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.