Connect with us

Marknadsnyheter

Kvinnornas aktieportfölj 47 procent bättre än männens under 2023 – historiskt trendbrott

Published

on

Kvinnornas aktieportfölj steg 15,14 procent och männens med 10,33 procent under 2023 jämfört med föregående år, visar Euroclear Swedens nya aktieägarstatistik för 2023. Det är första gången sedan minst 2016 då mätningarna startade som kvinnornas aktieinnehav ökade mer i värde än männens. Dessutom har antalet kvinnliga aktieägare ökat mer än männen.

– Vi började mäta kvinnors och mäns börsvärden separat 2016, och det här är första gången som vi ser att värdet på kvinnornas aktieinnehav har ökat mer än männens. Så det kan faktiskt vara en historisk förändring, säger Annelie Lindahl, Chief Business Officer Issuers på Euroclear Sweden.

Av de 20 bolag med störst andel kvinnliga aktieägare återfinns 90 procent på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista. Motsvarande siffra för männen var 45 procent.

H&M var det bolag som hade störst andel kvinnliga aktieägare vid utgången av 2023, följt av Sweco och Billerud. Tre nya bolag tillkom på den kvinnliga topp-20-listan jämfört med föregående år: Clas Ohlson, Bure och Holmen.

Kvinnorna föredrar i större utsträckning mer etablerade bolag än männen, vars portföljer även inkluderar yngre tech-bolag som spelutvecklaren Starbreeze eller Plejd som gör lösningar för belysning. 

Starbreeze var det bolag som hade störst andel manliga aktieägare, följt av Plejd och Storskogen. Fem nya bolag tillkom på den manliga topp-20-listan, däribland New Wave, Betsson och Neobo Fastigheter. 

Fler kvinnor än män blev aktieägare
Antalet kvinnliga och manliga aktieägare ökade under 2023 jämfört med 2022. Kvinnorna stod för en ökning med 2 237 personer (0,24 procent) jämfört med 1 730 nytillkomna män (0,12). Det är tredje gången sedan 2007 som fler nya kvinnliga aktieägare tillkom än manliga.

– En börs med en diversifierad ägarbas i bolagen är en hälsosam börs, säger Annelie Lindahl, Chief Business Officer Issuers på Euroclear Sweden. Vi får se om trenden fortsätter och det kvinnliga ägandet ökar både i antal aktieägare och i kapital.

Män fortsätter emellertid att äga aktier i högre utsträckning än kvinnor. Under 2023 var drygt sex av tio aktieägare män. Män innehar även en större andel av marknadsvärdet på aktier, jämfört med kvinnor. Även om männens andel minskade något, stod männen för 67 procent av marknadsvärdet och kvinnorna 33 procent vid utgången av 2023.

Euroclear Swedens aktieägarstatistik
Euroclear Sweden hanterar det officiella registret över aktieägandet i de svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel på börs eller annan handelsplats. 

Underlaget i rapporten utgörs av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till värdepapperssystemet, totalt 1 659 bolag. Statistiken som rör marknadsvärde refererar till alla svenska aktiebolag vars aktier är noterade för handel på börs eller handelsplattform i Sverige där en slutkurs rapporterats per den 31 december 2023.  

Aktieägarrapporten 2023, den fullständiga rapporten om aktieägandet i Sverige släpps senare i februari. 

Bolag med störst andel kvinnor
Placeringarna är per 30 december 2023. 2022 års placering inom parentes.

 1. H&M (3)
 2. Sweco (1)
 3. Billerud (2)
 4. Electrolux (6)
 5. Axfood (4)
 6. SEB (5)
 7. Wihlborg (7)
 8. Clas Ohlson (25)
 9. Essity (8)
 10. Kinnevik (11)
 11. Industrivärden (9)
 12. Ericsson (10)
 13. Arjo (13)
 14. SCA (12)
 15. MTG (15)
 16. Öresund (16)
 17. Fabege (20)
 18. Bure (23)
 19. Holmen (22)
 20. Latour (14)

Bolag med störst andel män
Placeringarna är per 30 december 2023. 2022 års placering inom parentes.

 1. Starbreeze (3)
 2. Plejd (1)
 3. Storskogen (2)
 4. Hexatronic (10)
 5. Cell Impact (4)
 6. New Wave (119)
 7. Embracer (6)
 8. SBB (5)
 9. VNV Global (8)
 10. Saab (12)
 11. Stillfront (7)
 12. Betsson (101)
 13. Neobo Fastigheter (nya 2023)
 14. Resurs Holding (14)
 15. Evolution (13)
 16. Sinch (11)
 17. Powercell (16)
 18. Peab (28)
 19. Cibus (20)
 20. Tobii (103)

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, kommunikationschef Euroclear Sweden
+46 72 225 69 00  cecilia.strommar@euroclear.com
 
Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är ett fintechbolag och Sveriges värdepapperscentral. Bolaget hanterar transaktioner till ett värde av 470 miljarder SEK per dag och bidrar till en säker och effektiv värdepappershandel. Euroclear Sweden anordnar årsstämmor med fler än 150 börsnoterade bolag samt erbjuder data och insikter om bolags aktieägarstruktur genom analystjänsten Vantage by Euroclear. Bland kunderna finns 2 000 aktiebolag, 50 banker och finansiella institut samt 70 fondbolag. Euroclear Sweden har 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en del av Euroclearkoncernen med 4 000 medarbetare med 80 nationaliteter i fler än 20 länder. För mer information: www.euroclear.com/sweden

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.