Connect with us

Marknadsnyheter

MBRS Group publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Published

on

JULI – SEPTEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 64,5 MSEK (81,4).
  • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -15,0 MSEK (-16,0).
  • Periodens resultat uppgick till -15,8 MSEK (-17,1).
  • Resultat per aktie var -0,37 SEK (-1,3) före utspädning och -0,37 SEK (-1,2) efter utspädning.

JANUARI – SEPTEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 320,6 MSEK (247,1).
  • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -8,2 MSEK (-36,1).
  • Periodens resultat uppgick till -11,1 MSEK (-39,6).
  • Resultat per aktie var -0,29 SEK (-4,2) före utspädning och -0,29 (-3,9) efter utspädning.

– Det andra halvåret inleddes svagt både försäljnings- och resultatmässigt, även om driftskostnadsmassan var lägre under det tredje kvartalet än föregående år. Trots de mycket tuffa förutsättningarna vi och hela sektorn mött under året, ökade koncernens omsättning för niomånadersperioden med 73,5 MSEK, vilket innebär en tillväxt på 30 procent, jämfört med samma period föregående år, till 320,6 MSEK. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet med 27,9 MSEK jämfört med samma period året innan – säger Andreas Andrén, tf VD MBRS Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Andrén, tillförordnad VD, MBRS Group AB

E-post: andreas.andren@oddmolly.com

Tel: +46 (0) 73 679 14 75

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på hållbar modeproduktion och onlineförsäljning. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern ”MBRS”.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Större ras på E6 vid Stenungsundsmotet

Published

on

By

Ett större ras har inträffat på E6 i höjd med Stenungsundsmotet, raset är enligt uppgift cirka 150 meter långt. Larmet inkom till räddningsjänsten 01:48.

Ett antal personer och fordon samt byggnader är drabbade. Skadeläget är i nuläget oklart. Räddningstjänst är på plats med ett flertal enheter liksom polis och ambulans.

Vägen är avstängd i både riktningar och bedöms vara avstängd under en längre tid. Risk för ytterligare skred kan inte uteslutas. Trafikanter och allmänhet ombeds undvika området.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.