Nya reservdelar till Paris

| 20 december, 2021 | 0 kommentarer

CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) är en av våra största kunder genom åren. Anläggningen med de två koleldade pannorna ligger mitt i Paris, ett stenkast från Seine. Bränslet utgörs av en mix av kol och biobränsle (max 50%) och anländer med båt till Rouen, därifrån med tåg till anläggningen. Under vintern handlar det om 3 fulla tåg per dag, vardera med 1200 ton bränsle. Biobränslet utgörs av pellets, både vita (normala) och svarta (”rostade”, för att bättre tåla fukt) beroende på tillgång och pris på marknaden, de flesta leveranserna kommer från Canada, Norge och Portugal.

Anläggningen är en av Europas största för fjärrvärme och de båda pannorna på vardera 270 MWth skickar ut lågtrycksånga på fjärrvärmenätet till bostäderna i centrala Paris. Ecotube-systemet installerades 2008 resp. 2009 för att reducera NOx-utsläppen och minska driftkostnaderna. Systemen har fungerat mycket bra, men det är tuffa förhållanden i pannorna med över 1200 C runt Ecotuberna, vilket gör att de slits med tiden.

  • Vi kan vara stolta över vår anläggning i Paris, inte minst är den nya ordern ett kvitto på en nöjd kund efter en långvarig relation, menar VD Ulf Hagström.

Tillverkningen av reservdelarna kommer att starta omgående med planerad leverans i mars/april 2022, osäkerheter finns fortfarande på marknaden när det gäller leveranstider av vissa komponenter och produkter av höglegerade stål. Ordervärdet uppgår till ca 1,5 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 – 550 125 50

E-post: [email protected]

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.