Pagero publicerar delårsrapport för Q1 2022: Stark tillväxt under första kvartalet

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Pagero Group AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2022.

Under det första kvartalet 2022 ökade nettoförsäljningen med 53 % och transaktionsintäkterna med 78 %, ett bevis för att vårt erbjudande ger våra kunder ett reellt värde avseende automatisering av deras affärsprocesser. Nya intäkter ger oss nödvändiga resurser för att fortsätta vår resa mot att etablera Pagero Network som det ledande B2B-nätverket för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument”, säger Bengt Nilsson, CEO på Pagero.
 

Första kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 136,7 MSEK (89,4), en ökning med 53 % (49 % valutajusterat). Den organiska tillväxten uppgår till 24 % (4 %).
 • Återkommande intäkter uppgick till 120,5 MSEK (81,7), en ökning med 47 % (43 % valutajusterat). Ökningen är främst ett resultat av en stark tillväxt av transaktioner i Pagero Network. Den organiska tillväxten av återkommande intäkter uppgår till 29 % (10 %).
 • ARR (Annualized Recurring Revenue) uppgick till 496,8 MSEK (341,7), en ökning med 45 % (10 %). Den organiska tillväxten av ARR uppgår till 18 %. ARR från förvärvet av Gosocket uppgår till 93,8 MSEK.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -12,8 MSEK (-7,9). Förändringen är i linje med den lagda strategin och drivet av den internationella expansionen.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt och uppgick till 7,5 MSEK (22,8).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,28 SEK.
 • Pagero offentliggjorde att bolaget har långt framskridna förberedelser avseende ett potentiellt bud på Tungsten Corporation plc.
 • Pagero förvärvade den tidigare outsourcade R&D-verksamheten på Sri Lanka.
 • Maltas regering valde Pagero för tillhandahållande av e-faktureringstjänster.
 • Pageros plattform blev ISO 27001- och ISO 27701-certifierad – ett steg i det aktiva åtagandet att leverera dataskydd och säkerhet på högsta nivå.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Befintligt banklån om 90 MSEK amorterades i sin helhet.
 • Offentliggjort erbjudande om att förvärva Tungsten Corporation Plc.
 • Ny kreditfacilitet om 1,500 MSEK säkerställd, varav 750 MSEK utnyttjat, av vilket en del kommer att användas för att finansiera det potentiella förvärvet av Tungsten.
 • Pagero lanserar stöd för P27, den nya nordiska betalningsplattformen.
 • Marianne K. Knudsen föreslagen till ny styrelseledamot i Pagero Group.

Webcast i samband med publicering
Bengt Nilsson, CEO, kommer den 12 maj kl 11.00 hålla en presentation och svara på frågor i samband med publicering av delårsrapporten. För att delta live, besök följande länk. En inspelad version samt presentationsmaterialet kommer att återfinnas på Pageros hemsida.

Delårsrapporter
Delårsrapporten finns tillgänglig på Pageros hemsida

 

För mer information

Bengt Nilsson, CEO
[email protected]

Jan-Olof Ohlsson, CFO
[email protected]

 

Certified adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på +46 (0) 8-463 83 00 och [email protected]

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2022-05-12 07:30 CET.
 

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. 

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.