PMI sjönk till 50,6 i augusti – nedkylningen i industrin tilltar

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer
  • PMI-total noterades till 50,6 i augusti från nedreviderade 52,5 i juli. Det är tredje månaden i rad som indexet faller och är nu under dess historiska genomsnitt (54,8) för femte månaden i rad. Det visar att svensk industri följer den europeiska konjunkturavmattningen, vilket också har lett till sjunkande leveranstider och ett dämpat pristryck från leverantörsledet, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
  • Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av leveranstider, lager och produktion medan sysselsättning steg och bidrog positivt till totalindexet. 
  • Index för produktionsplanerna backade i augusti till 61,0 från 61,4 i juli och är kvar på relativt höga nivåer trots en svagare orderingång och en osäker omvärldskonjunktur. 
  • Pristrycket från leverantörsledet sjunker i snabb takt. Index för rå- och insatsvarupriser, som var oförändrat i augusti på 61,6, har fallit med närmare 20 indexenheter under de senaste tre månaderna och är nu på nivåer som inte uppmätts sedan 2020. Ett lägre pristryck från leverantörsledet sker samtidigt som leveranstiderna faller tillbaka, vilket antyder om att leveransstörningarna i industrin har minskat under hösten, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 5–26 augusti.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 oktober 2022

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Group Communication, tfn 070-643 83 29, [email protected]
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, [email protected]
Hannes Mård, presskommunikatör Swedbank, tfn 073-057 41 95, [email protected]

Se bilagor för ytterligare detaljer. 

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se    

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.