Railcare förnyar ramavtal med Network Rail

| 17 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Network Rail som gäller i två år framåt. Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet.

Det nya ramavtalet är i allt väsentligt lika som tidigare. Samtliga Network Rails avdelningar och fem geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan avropa tjänster kontinuerligt. Ramavtalet innehåller inga begränsningar eller garantier varken för leveransvolym eller omsättning. Prissättningen är till viss del justerad, och nytt är att Network Rail nu kan boka Railcares maskiner direkt i sitt eget fordonssystem, NROL, vilket förenklar bokningen för kunden.

”Järnvägen i Storbritannien är central för hållbara person- och godstransporter, och vi ser att Railcare kan fylla en viktig funktion i det underhållsbehov som finns. Jag är glad över att Network Rail uppskattar våra produkter och tjänster, och vi ser fram emot ett fortsatt och förenklat samarbete.”, säger Mattias Remahl, CEO Railcare Group AB.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post: [email protected]

Lisa Borgs, IR- och Redovisningsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: [email protected]

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.