Regeringen satsar på omställningen till fossilfri industri genom Industriklivet

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Energimyndigheten har i uppdrag att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet genom det så kallade Industriklivet. Nu ökar regeringen ambitionen och satsar ytterligare nästan 160 miljoner kronor på Industriklivet.

Industrisektorn står för en dryg tredjedel av de nationella utsläppen och att kraftigt minska dessa utsläpp är avgörande för att nå målet om nettonollutsläpp senast 2045. Men för att industrin ska kunna ställa om krävs omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad.

Därför ger regeringen idag Energimyndigheten ytterligare 159 miljoner kronor att fördela inom det så kallade Industriklivet. Det innebär att Industriklivet totalt uppgår till 909 miljoner kronor 2022. Dessutom höjs den så kallade bemyndiganderamen till 3 miljarder kronor vilket gör det möjligt för myndigheten att stödja mer omfattande projekt som löper över flera år.

− Sverige är ett av världens mest innovativa länder och ligger i framkant av den hållbara teknikutvecklingen. Industriklivet är viktigt för att minska utsläppen inom industrin genom kommersialisering av ny teknik. Genom fortsatta satsningar på klimatomställningen inom svensk industri tar vi både ansvar för att nå klimatmålen, och för att skapa nya gröna jobb, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.   

Sedan 2018 stöttar Industriklivet utvecklingen av lösningar för att minska de processrelaterade och ofta svåråtkomliga utsläppen inom industrin och sedan 2019 ges även stöd till utveckling av tekniker för så kallade negativa utsläpp. 2020 utökades Industriklivet för att även omfatta andra industriprojekt som på ett väsentligt sätt kan bidra till att nå klimatmålen. Det kan till exempel röra sig om biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion.

För mer information, kontakta:
Håkan Gestrin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister 
Annika Strandhäll
0
73 038 20 42

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.