Safe at Sea AB har tecknat ett samarbetsavtal med Seagenesis PTY Ltd.

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Avtalet ger Safe at Sea AB (publ) exklusiv rätt till försäljningen av SeaRanger i hela EU och Europa.

Det finns många likheter mellan Seagenesis och Safe at Sea som bolag, och det finns också stora likheter kring hur SeaRanger och RescueRunner har utvecklats. RescueRunner utvecklades av Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS), utifrån de behov man hade identifierat i sjöräddarnas vardag och aktiviteter. En utveckling som ledde till samarbetet med Safe at Sea. SeaRanger har utvecklats på precis samma sätt, men här har behovsställaren varit Sydafrikanska sjöräddningen, National Sea Rescue Institute (NSRI), som samarbetat med Seagenesis i att utveckla SeaRanger. NSRI har idag drygt 20 Searangers i sin flotta av räddningsbåtar och planerar att utöka flottan med ytterligare 20 enheter. Som jämförelse så har SSRS idag drygt 60 RescueRunners.

Både SeaRanger och RescueRunner är alltså utvecklade och utprovade av och med sjöräddare, vilket borgar för en lösning med hög säkerhet, effektivitet och kvalitet.

ETT SAMARBETE MED FANSTASTISKA MÖJLIGHETER

Safe at Sea kommer med familjen av SeaRanger-båtar att få en än mer komplett produktportfölj som löser fler av kundernas utmaningar. Båtportföljen som idag består av SafeRunner, SafeRunnerX, GuardRunnerX och RescueRunner, kommer att kompletteras med SeaRanger 420 samt SeaRanger 460 framöver. Till detta skall läggas ElEcoRunner som är basen för elektrifiering av alla båtmodeller i produktportföljen.

SeaRanger är lite större än t.ex. SafeRunner, så den kan transportera fler personer och last, utan att tappa i flexibilitet och manöverförmåga, även i mycket svår förhållanden. Liksom alla våra befintliga båtar i portföljen, så bygger även SeaRanger på Yamaha WaveRunner som plattform. Vilket innebär att de finns möjlighet att även bygga om befintliga WaveRunners till SeaRangers. Modellprogrammet kommer att rikta sig till såväl professionella brukare som till fritidsbåtsegmentet.

Planen är att under Q1 2022 påbörja marknadsbearbetning med demoenheter och kunskapsöverföring från Seagenesis. 

”Vi ser en väldigt stor potential i SeaRanger-produkterna och ser att vi på ett bra sätt kan möta kundkrav där vår befintliga produktportfölj idag inte räcker till. Vi är samtidigt tacksamma för förtroendet att marknadsföra och sälja SeaRanger-modellerna i Europa och ser fram emot samarbetet med Seagenesis.” säger Henrik Hartman, CEO på Safe at Sea.

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-17 15:44 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
[email protected]

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.