Smart High Tech: Nytt ledarskap för Smart High Tech

| 29 juni, 2022 | 0 kommentarer

Smart High Tech har kommit överens med nuvarande VD Thien Laubeck om att avsluta sin position som företagets VD. Under Thien Laubeck’ s ledarskap, har bolaget gått från ett forskningsorienterat bolag till ett börsnoterat och produktionsorienterat bolag med högt teknikinnehåll.

Bolaget befinner sig nu i en spännande och expansiv fas kring produktutveckling, produktionsuppskalning, marknadsföring och försäljning.

Nuvarande operative chef Lars Almhem blir tillförordnad VD med omedelbar verkan. Lars Almhem har lång erfarenhet av entreprenörskap, produktion, kvalitet och ledarskap inom svenskt näringsliv.

”Thien Laubeck har betytt mycket och spelat viktig roll för bolagets utveckling. Han har styrt bolaget genom den kritiska start-up fasen med anskaffning av kapital och industrialisering av produktionen samt genomfört expansion i Kina med fullskalig produktionsanläggning. Vi önskar Thien Laubeck lycka till med framtida utmaningar. Samtidigt är styrelsen övertygad om att Lars Almhem kommer att axla rollen som VD och lyfter bolaget till nya framgångar ”, Säger Johan Liu, Styrelseordförande för bolaget.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande: Johan Liu

+46 70 569 3821

[email protected]

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.