SOTKAMO SILVER OMFÖRHANDLAR SÄKRADE OBLIGATIONSLÅNET OCH STÄRKER LIKVIDITETEN

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Pressmeddelande den 26 mars, 2020, klockan 08:45, Stockholm

Sotkamo Silver AB: s helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy har omförhandlat villkoren för sitt säkrade obligationslån om 13 200 000 EUR (Senior Secured Fixed Rate Notes 2018 ISIN: FI4000315379) (”Obligationslånet”). Ett skriftligt omröstningsförfarande i enlighet med reglerna och villkoren om ändringar har avslutats idag.

Som ett resultat har obligationslåneinnehavarna beslutat att:

1. Frigöra Bolaget från villkoret att ha ett års innestående ränta om 1 320 000 EUR på ett pantsatt konto;

2. Frigöra Bolagets från villkoret att avsätta medel till ett pantsatt konto för återbetalning av obligationslånet, så att istället för att deponera 900 000 EUR kvartalsvis från och med tredje kvartalet 2020 om totalt 1 800 000 EUR under 2020 och 3 600 000 under 2021, fördelas deponeringarna på kvartalsvisa insättningar på 1 350 000 EUR från och med 31 mars 2021, totalt 5,4 miljoner EUR.

3. Öka tillåten rörelsekapitalfacilitet från 1 000 000 EUR till 2 000 000 EUR.

Ändringarna stöds i ett skriftligt omröstningsförfarande av obligationslåneinnehavarna som representerade mer än 80 procent av noternas nominella belopp.

De godkända ändringarna kommer att förbättra det finansiella kassaflödet för Sotkamo Silver Oy under 2020.

Taaleri Kapitaali och DLA Piper Finland Attorneys Ltd har agerat som rådgivare för Sotkamo Silver i transaktionen.

 
Stockholm den 26 mars, 2020

Sotkamo Silver AB
Paul Johnsson, VD

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020, klockan 08:45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

 
Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *