Styrelsen för NetJobs Group AB föreslår kvittningsemission av aktier om cirka 2 miljoner kronor

| 28 september, 2020 | 0 kommentarer

Styrelsen för NetJobs Group AB (”NetJobs” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att Bolaget på extra bolagsstämman den 16 oktober 2020 beslutar om en kvittningsemission om högst 6 451 612 aktier till Trottholmen AB (”Kvittningsemissionen”). Trottholmen AB har åtagit sig att teckna samtliga aktier som emitteras i Kvittningsemissionen.

Styrelsen för NetJobs Group AB (”NetJobs” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att Bolaget på extra bolagsstämman den 16 oktober 2020 beslutar om en kvittningsemission om högst 6 451 612 aktier till Trottholmen AB (”Kvittningsemissionen”). Trottholmen AB har åtagit sig att teckna samtliga aktier som emitteras i Kvittningsemissionen. Genom Kvittningsemissionen kan NetJobs stärka sin finansiella ställning med cirka 2 miljoner kronor före emissionskostnader genom kvittning av del av fordran som Trottholmen AB har mot Bolaget. Kallelsen till extra bolagsstämman den 16 oktober 2020 kommer denna dag att offentliggöras i sin helhet av Bolaget i ett separat pressmeddelande.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 0,31 kr per aktie och betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordran mot Bolaget. Teckningsberättigad i Kvittningsemissionen är Bolagets huvudaktieägare Trottholmen AB. Trottholmen AB har åtagit sig att teckna samtliga aktier som emitteras genom Kvittningsemissionen. Aktierna ska tecknas och betalas senast den 16 oktober 2020. Bolagets styrelseordförande, Henrik Kvick, äger samtliga aktier i Trottholmen AB. På grund av denna omständighet förutsätter styrelsens förslag att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman. Henrik Kvick har inte deltagit i styrelsens handläggning av Kvittningsemissionen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget behöver stärka Bolagets eget kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genom att kvitta del av den fordran som Trottholmen AB har gentemot Bolaget. Teckningskursen motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde för Bolagets aktie som fastställts i samband med förhandlingar mellan parterna.

Kvittningsemissionen medför en utspädningseffekt om ca 19,91 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Kvittningsemissionen ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 6 451 612 aktier, från 25 950 000 aktier till 32 401 612 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 161 290,30 kronor från 648 750,00 kronor till 810 040,30 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Niklas Eriksson, VD, NetJobs Group AB (publ) [email protected] eller telefon: +46-8-67 87 420

Stockholm den 28 maj 2020

Om NetJobs Group AB

NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.comKontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail: [email protected] Tel: 08-409 421 20

Denna information är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, for offentliggörande den 28 september 2020 klockan 21:45.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *