Touchtech AB offentliggör utfall i den riktade nyemissionen av högst 2 872 583 aktier

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen för Touchtech AB (”Touchtech” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av den riktade nyemission av aktier i enlighet med kallelse till extra bolagsstämma den 4 november 2021. Nyemissionen har nu slutligt registrerats hos Bolagsverket och 2 872 583 aktier tecknades. Bolaget tillförs därmed cirka 38,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den riktade nyemissionen som beslutades vid extra bolagsstämma den 26 november 2021 har avslutats och slutligt registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har genom nyemissionen tillförts cirka 38,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 250 000 kronor. Genom emissionen har Bolagets antal utestående aktier och röster ökat från 8 212 749 till 11 085 332 och aktiekapitalet ökat från 821 274,9 till 1 108 533,20 kronor.

Mer detaljerad information om den riktade emissionen återfinns i kallelsen till extra bolagsstämma av den 4 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
[email protected]

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Digital Venue and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what’s possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.