Connect with us

Marknadsnyheter

Valet av arbetsgivare speglar valdebatten

Published

on

– Trygghet och nationell säkerhet värderas högt
 

Med 16,700 respondenter utgör Universums Sveriges både största och mest omfattande karriärundersökning. Vi tar bland annat reda på vad landets yrkesverksamma har för karriärpreferenser, vad de söker för egenskaper hos en arbetsgivare samt vilka arbetsgivare och branscher som stiger eller sjunker i attraktivitet. I år ser vi tydliga kopplingar i karriärvalen till årets valdebatter.

Vilka egenskaper värderar yrkesverksamma hos sina arbetsgivare?
Trygghet är helt klart en prioritet vid val av arbetsgivare. Arbetsgivare inom offentlig sektor stiger i attraktivitet, och likaså arbetsgivare associerade med nationellt försvar och nationell säkerhet. Detta kan även kopplas till regeringens prioriteringar att minska brottsligheten och våldet i Sverige, likväl till kriget mellan Ryssland och Ukraina som fått förödande ekonomiska och politiska konsekvenser och skapat osäkerhet runt om i hela världen. Vi ser tydliga samband mellan trygghetsperspektivet och valen av arbetsgivare just nu. Dessa aspekter går i sin tur att koppla till valdebatterna; NATO, energiproduktion och energiskatter, migrationspolitisk, försvarsbudgeten, miljöprioriteringar etc. Summerat ser vi en patriotisk trend som sprider sig bland landets talanger, och ett ökat intresse att försvara sitt hemland.

Vård & välfärd
En annan anknytning till valdebatten är intresset för arbetsgivare inom välfärd- och läkemedelsindustrin – specifikt bland ingenjörer. Välfärdsfrågan är alltid en högprioriterad fråga och det diskuterats flitigt om de stora vårdköerna som skiljer sig åt i alla respektive regioner – inte minst är detta en av socialdemokratiska regeringens tre prioritetsområden. En indikation på att respondenterna i Universums undersökning är lyhörda för efterfrågan på arbetsmarknaden är uppenbar. De anpassar nu sina framtida karriärval efter möjligheten att få jobb.

Tunna plånböcker hotar miljön
Den ekonomiska instabiliteten och den rådande lågkonjunkturen, som till stor del är en konsekvens av en yttre otrygg värld, går även den hand i hand med talangernas trygghetssökande. Detta bekräftas av hög framtida inkomst och konkurrenskraftig grundlön som toppar talangernas prioritetslistor av arbetsgivaregenskaper. Med stigande räntor, dyrare hushåll och en pikande bostadsmarknad är det inte helt otippat att pengar styr mer och mer.

Vi har även undersökt talangernas hållbarhetsengagemang, som tydligt minskat. För första året någonsin svarar majoriteten av talanger att de inte skulle exkludera arbetsgivare som inte visar engagemang i hållbarhet. Specifikt sjunker intresset för miljöengagemang, hela 6%. Högst troligt då det tävlar med plånboksfrågan; finansiell hållbarhet stiger ökar 3 – definitivt en konsekvens av både lågkonjunktur och inflationstider.

Hur hållbart är social hållbarhet
Även social hållbarhet stiger – särskilt bland de seniora talangerna. Här pratar man bland annat om balans mellan arbete och privatliv, respekt för människor och flexibla arbetsvillkor – vilket också speglas i valdebattens frågor om arbetstimmar, arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald m.m.

Det osäkra läget gör att människor generellt ser över sin konsumtion och således ser över sin privatekonomi. I takt med att priserna inflateras och således stiger, blir en naturlig konsekvens att folk vill ha mer betalt. Rädslan att inte ha en inkomst blir påtaglig. Frågan blir bara hur näringslivet ska reagera på att folk vill tjäna mer, men arbeta mindre. En ekvation som inte går ihop. Kommer dessa förväntningar hålla i sig, eller kommer flexibilitet således minska i intresse?

Lojaliteten för arbetsgivare går ned
”Hur länge planerar du att stanna hos din nuvarande arbetsgivare?” Här svarar hela 31% att de vill byta jobb inom ett år. Många svarar även att de i högre grad prioriterar arbeten som fyller ett högre syfte. Samt allmänt välmående på arbetsplatsen.

Här listas de initiativ som anges mest värdefulla för välmående på arbetsplatsen:

  • Flexibel arbetskultur (63 %)
  • Regelbundna teambyggande aktiviteter (29 %)
  • Uppmuntra tid för fysisk aktivitet under arbetstid (29 %)
  • Initiativ till fysisk aktivitet (26 %)
  • Företagssponsrad personliga och professionella utveckling (23 %)

Detta innebär att konkurrensen om talangerna ökar. Det är alltså nu man som arbetsgivare ges möjligheten att nå fram till de talanger som tvivlar på sina nuvarande arbetssituationer och länge legat i stiltje – kanske till och med funderat helt på att byta bransch. Men det är minst lika viktigt att värna om kultur, välmående och social hållbarhet för att engagera befintliga medarbetare och inte riskera att tappa sina anställda.

För mer info:
Beatrice Odin, Marknadschef Universum Norden
beatrice.odin@universumglobal.com
+46 70 446 91 82

Om Universum
Universum är ett undersökningsbolag, specialiserade och världsledande inom Employer Branding. Med 35 års värdefull erfarenhet arbetar vi uteslutande med arbetsgivarimage och är pionjärer inom detta område. Universum finns etablerat i 65 marknader världen över, med fysiska kontor i 20 länder. Vi samarbetar med 1 500 universitet och partners för att kunna sammanställa undersökningar om karriärförväntningar och arbetsgivarpreferenser. Vi hjälper årligen 2 000 kunder, däribland majoriteten av Fortune 500-företagen, att attrahera och behålla ideala medarbetare. För vidare information se www.universumglobal.com.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 123/24 – Vadsbo SwitchTech Group AB changes name to Lightning Group AB

Published

on

By

The change affects the company name, instrument name, short name and FISN. The shares will be traded under the new name as of June 18, 2024. 

Information about the share: 

New company name: Lightning Group AB 
Previous Company name Vadsbo SwitchTech Group AB  
LEI (unchanged): 549300EI0J8FQT84ED43 
Company registration number (unchanged): 556476-0782 
New instrument name: Lightning Group 
Previous instrument name: Vadsbo Switchtech 
New short name: LIGR 
Previous short name: VADS 
ISIN-number (unchanged): SE0007980362 
Orderbook ID (unchanged): 303157 
CFI (unchanged): ESVUFR 
New FISN: LIGHTNINGGR/SH  
Previous FISN: VADSBO/SH 
First date of trade with new name: June 18, 2024 

Stockholm June 12, 2024 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.