Connect with us

Marknadsnyheter

Valet av arbetsgivare speglar valdebatten

Published

on

– Trygghet och nationell säkerhet värderas högt
 

Med 16,700 respondenter utgör Universums Sveriges både största och mest omfattande karriärundersökning. Vi tar bland annat reda på vad landets yrkesverksamma har för karriärpreferenser, vad de söker för egenskaper hos en arbetsgivare samt vilka arbetsgivare och branscher som stiger eller sjunker i attraktivitet. I år ser vi tydliga kopplingar i karriärvalen till årets valdebatter.

Vilka egenskaper värderar yrkesverksamma hos sina arbetsgivare?
Trygghet är helt klart en prioritet vid val av arbetsgivare. Arbetsgivare inom offentlig sektor stiger i attraktivitet, och likaså arbetsgivare associerade med nationellt försvar och nationell säkerhet. Detta kan även kopplas till regeringens prioriteringar att minska brottsligheten och våldet i Sverige, likväl till kriget mellan Ryssland och Ukraina som fått förödande ekonomiska och politiska konsekvenser och skapat osäkerhet runt om i hela världen. Vi ser tydliga samband mellan trygghetsperspektivet och valen av arbetsgivare just nu. Dessa aspekter går i sin tur att koppla till valdebatterna; NATO, energiproduktion och energiskatter, migrationspolitisk, försvarsbudgeten, miljöprioriteringar etc. Summerat ser vi en patriotisk trend som sprider sig bland landets talanger, och ett ökat intresse att försvara sitt hemland.

Vård & välfärd
En annan anknytning till valdebatten är intresset för arbetsgivare inom välfärd- och läkemedelsindustrin – specifikt bland ingenjörer. Välfärdsfrågan är alltid en högprioriterad fråga och det diskuterats flitigt om de stora vårdköerna som skiljer sig åt i alla respektive regioner – inte minst är detta en av socialdemokratiska regeringens tre prioritetsområden. En indikation på att respondenterna i Universums undersökning är lyhörda för efterfrågan på arbetsmarknaden är uppenbar. De anpassar nu sina framtida karriärval efter möjligheten att få jobb.

Tunna plånböcker hotar miljön
Den ekonomiska instabiliteten och den rådande lågkonjunkturen, som till stor del är en konsekvens av en yttre otrygg värld, går även den hand i hand med talangernas trygghetssökande. Detta bekräftas av hög framtida inkomst och konkurrenskraftig grundlön som toppar talangernas prioritetslistor av arbetsgivaregenskaper. Med stigande räntor, dyrare hushåll och en pikande bostadsmarknad är det inte helt otippat att pengar styr mer och mer.

Vi har även undersökt talangernas hållbarhetsengagemang, som tydligt minskat. För första året någonsin svarar majoriteten av talanger att de inte skulle exkludera arbetsgivare som inte visar engagemang i hållbarhet. Specifikt sjunker intresset för miljöengagemang, hela 6%. Högst troligt då det tävlar med plånboksfrågan; finansiell hållbarhet stiger ökar 3 – definitivt en konsekvens av både lågkonjunktur och inflationstider.

Hur hållbart är social hållbarhet
Även social hållbarhet stiger – särskilt bland de seniora talangerna. Här pratar man bland annat om balans mellan arbete och privatliv, respekt för människor och flexibla arbetsvillkor – vilket också speglas i valdebattens frågor om arbetstimmar, arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald m.m.

Det osäkra läget gör att människor generellt ser över sin konsumtion och således ser över sin privatekonomi. I takt med att priserna inflateras och således stiger, blir en naturlig konsekvens att folk vill ha mer betalt. Rädslan att inte ha en inkomst blir påtaglig. Frågan blir bara hur näringslivet ska reagera på att folk vill tjäna mer, men arbeta mindre. En ekvation som inte går ihop. Kommer dessa förväntningar hålla i sig, eller kommer flexibilitet således minska i intresse?

Lojaliteten för arbetsgivare går ned
”Hur länge planerar du att stanna hos din nuvarande arbetsgivare?” Här svarar hela 31% att de vill byta jobb inom ett år. Många svarar även att de i högre grad prioriterar arbeten som fyller ett högre syfte. Samt allmänt välmående på arbetsplatsen.

Här listas de initiativ som anges mest värdefulla för välmående på arbetsplatsen:

  • Flexibel arbetskultur (63 %)
  • Regelbundna teambyggande aktiviteter (29 %)
  • Uppmuntra tid för fysisk aktivitet under arbetstid (29 %)
  • Initiativ till fysisk aktivitet (26 %)
  • Företagssponsrad personliga och professionella utveckling (23 %)

Detta innebär att konkurrensen om talangerna ökar. Det är alltså nu man som arbetsgivare ges möjligheten att nå fram till de talanger som tvivlar på sina nuvarande arbetssituationer och länge legat i stiltje – kanske till och med funderat helt på att byta bransch. Men det är minst lika viktigt att värna om kultur, välmående och social hållbarhet för att engagera befintliga medarbetare och inte riskera att tappa sina anställda.

För mer info:
Beatrice Odin, Marknadschef Universum Norden
beatrice.odin@universumglobal.com
+46 70 446 91 82

Om Universum
Universum är ett undersökningsbolag, specialiserade och världsledande inom Employer Branding. Med 35 års värdefull erfarenhet arbetar vi uteslutande med arbetsgivarimage och är pionjärer inom detta område. Universum finns etablerat i 65 marknader världen över, med fysiska kontor i 20 länder. Vi samarbetar med 1 500 universitet och partners för att kunna sammanställa undersökningar om karriärförväntningar och arbetsgivarpreferenser. Vi hjälper årligen 2 000 kunder, däribland majoriteten av Fortune 500-företagen, att attrahera och behålla ideala medarbetare. För vidare information se www.universumglobal.com.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.