Vuxenutbildningen ska granskas på skolnivå

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Kvaliteten i vuxenutbildningen behöver bli bättre. Skolinspektionen har tidigare granskat komvux på huvudmannanivå, men nu ger regeringen myndigheten i uppdrag att också granska verksamheter som drivs av annan utbildningsanordnare.

Den löpande tillsynen inom vuxenutbildningen har tidigare i huvudsak skett på huvudmannanivå, vilket har inneburit att granskning på skolnivå inte har prioriterats. Kvaliteten behöver öka i verksamheten, och därför genomförs nu en ändring i Skolinspektionens instruktion så att myndigheten blir skyldig att från och med 2022 genomföra löpande tillsyn av vuxenutbildning också på skolnivå, oavsett om utbildningen bedrivs av en kommun eller av en upphandlad entreprenör.
 
Det finns i dag strukturella brister inom styrningen och ansvarsfördelningen av kommunal vuxenutbildning. En stor del av bristerna är kopplade till att huvudmannen inte tar ett tillräckligt stort ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet, och särskilt tydligt är detta när utbildningen bedrivs på entreprenad av en extern utförare.
 
– Samhället behöver skärpa kontrollen av vuxenutbildningens kvalitet och se till att den löpande tillsynen av sfi och annan vuxenutbildning sker på motsvarande sätt som i de flesta andra skolformer, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Kontakt

Toni Eriksson, t.f. pressekreterare hos Anna Ekström, 073-072 83 16

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *